Rechter buigt zich over kwestie rond roetfilter

Mag een eigenaar van een camper met een roetfilter bij de kantonrechter in beroep gaan tegen een boete vanwege het illegaal inrijden van een milieuzone? Die vraag kreeg de rechtbank in Leeuwarden gisteren voorgelegd, in een zaak die steeds vreemdere wendingen aanneemt.

De zaak begon toen NKC-lid Klaas Schoenmaker uit Amsterdam een boete van 90 euro kreeg omdat hij op 22 mei 2017 met zijn camper op basis van een Mercedes van bouwjaar 2000 de milieuzone in Utrecht inreed. Hij tekende beroep aan, omdat zijn camper is voorzien van een roetfilter, waarmee de wagen aanzienlijk schoner is dan nieuwere exemplaren, die wel de milieuzone in mogen. Niet voor niets heeft hij voor Duitsland de groene milieusticker. Zijn bezwaar werd echter ongegrond verklaard.

Kantonrechter

Omdat Schoenmaker meende dat hij een sterke zaak had, besloot hij de zaak voor te leggen aan de kantonrechter, met redenen omkleed. De Officier van Justitie nam tien maanden om met een antwoord te komen: de beschikking werd alsnog vernietigd. Wel moest Schoenmaker binnen veertien dagen een antwoordkaart terugsturen, waarop hij verklaarde af te zien van het beroep bij de kantonrechter.

In overleg met de NKC, die juridische bijstand voor Schoenmaker had ingeschakeld, besloot hij dit laatste niet te doen. “Dit is een buitengewoon interessante kwestie”, zegt Marretje Jelmersma, manager verenigingszaken bij de NKC. “Wij vinden het heel raar dat het roetfilter in Nederland niet wordt erkend, zoals in Duitsland. Camperaars die investeren door een roetfilter te laten monteren, worden op geen enkele manier beloond.” Zij zou graag zien dat de rechter hier een uitspraak over doet.

Het lijkt erop dat de Officier van Justitie daar iets minder op zit te wachten: de volgende stap was dat de beschikking alsnog werd vernietigd, ondanks dat Schoenmaker de antwoordkaart niet had teruggestuurd. Met steun van de NKC is hij daartegen in het geweer gekomen, want hij weet nog steeds niet of hij met zijn camper de milieuzone in Utrecht in mag of niet. “Wij willen dat ook graag weten, want er zijn veel meer camperaars die een roetfilter hebben laten monteren”, zegt Jelmersma.

Foto's kwijt

Afgelopen maandag heeft de rechter in Leeuwarden zich gebogen over de vraag of Schoenmaker terecht de gang naar de kantonrechter is ontzegd, of dat hij alsnog recht heeft op een inhoudelijke behandeling van zijn zaak. De landsadvocaat had niet heel veel verweer, maar kwam wel met een geheel nieuw gegeven: er zijn geen foto’s meer van de overtreding op 22 mei 2017, waarmee er geen bewijs meer is dat Schoenmaker de milieuzone is ingereden. Dus waarom zou je nog naar de kantonrechter gaan?

“Het is niet te geloven”, reageert een enigszins onthutste Schoenmaker. “Foto’s kwijt? Je zou haast in boze opzet gaan geloven. Eerst dat gedoe met die antwoordkaart, nu dit weer. Misschien moet ik gewoon nog een keer de milieuzone inrijden. Pas dan zullen we weten of het mag of niet.”

De rechter doet uitspraak over twee weken.