Reisverzekering

Op deze pagina vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over onze reisverzekering. Vind je geen passend antwoord op je vraag of staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Disclaimer

Het opstellen van deze antwoorden is zo zorgvuldig mogelijk gedaan. De situatie rondom het coronavirus verandert echter iedere dag. Daarom aanvaardt de NKC geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de bovenstaande informatie. Aan deze antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.

Veelgestelde vragen reisverzekering
 • Is er polisdekking als ik tien maanden aaneengesloten op vakantie ga?

  De NKC Doorlopende Reisverzekering biedt dekking voor vakantiereizen met een standaard aaneengesloten duur van 60 dagen. Als je langer op vakantie wilt dan kan dat optioneel ook tot 180 of 360 dagen. Op je polis staat dan dat daarvoor dekking is.

 • Wanneer start de dekking van de Doorlopende Reisverzekering?

  De dekking gaat in op het moment dat je bagage het woonadres verlaat om een bij deze polis verzekerde reis te maken. De dekking eindigt pas op het moment je weer terugkeert op je woonadres.

 • Ik heb al een ziektekostenverzekering. Is de module ongevallen bij mijn reisverzekering dan nodig?

  Een ongevallendekking staat los van een ziektekostenverzekering. Een ongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit* door een ongeval. Een ongevallendekking of ongevallenverzekering is dus altijd aan te raden.

  *) Blijvende invaliditeit betekent dat je niet meer herstelt en voor altijd invalide blijft.

 • Ik heb al een zorgverzekering. Is de module geneeskundige kosten en tandheelkundige hulp dan nodig?

  Stel, je krijgt een botsing met je camper of auto, je maakt een lelijke val op de piste of je krijgt plotseling een blindedarmontsteking tijdens je vakantie. Dan moet je een arts in het buitenland bezoeken. Vaak vergoedt je (aanvullende) zorgverzekering de kosten. Maar je (aanvullende) zorgverzekering verzekert niet alles. Bijvoorbeeld als een arts je medicijnen voorschrijft die niet in Nederland zijn geregistreerd. Niet geregistreerd betekent dat deze medicijnen niet in Nederland verkocht mogen worden. Word je na een ongeval op de piste vervoerd per helikopter of per banaan? Ook dan dekt je zorgverzekering de kosten niet. Als je de module geneeskundige kosten hebt meeverzekerd op je reisverzekering dan vergoedt de NKC deze kosten wel.

  Nog een voordeel: ook de kosten die onder het verplichte eigen risico van je zorgverzekering vallen, zijn volledig gedekt met de module geneeskundige kosten.

 • Ik overnacht in mijn camper maar ik heb niet vooraf geboekt voor de camper/overnachtingplaats. Is er dan dekking?

  Als sprake is van een vakantiereis en je overnacht minimaal een nacht op een camping of camperplaats, dan is er polisdekking.

 • Moet ik altijd aangifte doen van verlies of diefstal van goederen?

  Ja, dat is voor de verzekeraar het bewijs dat je de schade hebt geleden tijdens de verzekerde periode. Aangifte kun je doen bij de plaatselijke politie of indien dat niet gaat bij de (NKC) reisbegeleiding, luchthaven of campingbeheerder.

 • De verzekerde is in het buitenland overleden. Wordt het stoffelijk overschot naar Nederland gerepatrieerd?

  Ja, de SOS Alarmcentrale zorgt er voor dat het stoffelijk overschot zo spoedig mogelijk wordt gerepatrieerd naar Nederland.

 • Ik ga met een gehuurde camper op vakantie. De verhuurder rekent een hoog eigen risico. Is dat verzekerd op de reisverzekering?

  Standaard is daarvoor geen dekking.
  Je kunt bij de NKC het eigen risico van de huurcamper meeverzekeren. Lees hier de specifieke voorwaarden die gelden voor deze dekking.

 • Hoe kan ik mijn reisverzekering bij de NKC opzeggen?

  Om jouw verzekering via de NKC op te zeggen hebben wij een schriftelijke opzegging nodig. Dit kan via e-mail, een bericht in Mijn Verzekeringen of per brief.

 • Wat zijn administratiekosten?

  Voor een goede administratie van je particuliere verzekering maakt onze verzekeringspartner AON kosten. Per polis betaal je per jaar maximaal € 4,12 (inclusief assurantiebelasting). Deze administratiekosten worden in rekening gebracht onder andere om:

  • uitgebreide betalingsmogelijkheden aan te kunnen bieden (o.a. bankkosten, automatische herinneringen);
  • (digitale) acceptgiro’s te verwerken;
  • de door wet- en regelgeving voorgeschreven controles uit te voeren.
 • Wanneer betaal je deze kosten?

  Elke keer dat je premie betaalt worden deze kosten in rekening gebracht. Bij een nieuwe polis voor het eerst de tweede keer dat je premie betaalt. Als je de premie in termijnen betaalt, wordt elke termijn een deel van deze kosten in rekening gebracht. Als je bijvoorbeeld iedere maand betaalt, betaal je iedere keer 1/12e deel. De kosten vind je terug op de factuur.

 • Wat zijn poliskosten?

  Bij het afsluiten van een nieuwe auto- of camperverzekering en bij het tussentijds wijzigen en beëindigen van de polis, wordt € 11,13 aan poliskosten in rekening gebracht. Die zijn bijvoorbeeld nodig om een nieuw polisdocument op te maken. Deze kosten zijn eenmalig.

 • Waar vind ik de veelgestelde vragen over schade en/of pech?

  De veelgestelde vragen over schade en pech vind je hier.

 • Mijn reisbestemming heeft een negatief reisadvies voor vertrek of krijgt een negatief reisadvies tijdens mijn vakantie (code oranje of rood). Ik wil mijn reis annuleren of voortijdig afbreken vanwege het negatieve reisadvies. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsdekking?

  Nee, een negatief reisadvies is geen verzekerde gebeurtenis. Neem hiervoor contact op met uw reisorganisatie, hotel of vervoersmaatschappij.

 • Mijn reisbestemming heeft een negatief reisadvies vanwege de corona situatie (code oranje of rood). Biedt mijn reisverzekering dekking als ik vertrek?

  U bent niet verzekerd als u een corona-gerelateerde schade oploopt of daarvoor kosten moet maken (bijvoorbeeld medische kosten) omdat u ondanks het negatieve reisadvies, in ernstige
  mate tekort schiet in uw verplichting om schade te voorkomen door toch af te reizen naar uw reisbestemming. U bent verzekerd voor schade die niet gerelateerd is aan corona als u de desbetreffende rubriek
  hebt gekozen, zoals medische kosten als gevolg van een beenbreuk of bagage die wordt gestolen. Uiteraard moet u wel de normale voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

 • Ik ben van plan om op vakantie te gaan naar een land waar geen negatief reisadvies of inreisverbod voor geldt, maar ik wil mijn vakantie toch afzeggen. Vallen de annuleringskosten onder de dekking van mijn annuleringsverzekering?

  Nee, dit is niet verzekerd. Dit is geen geldige annuleringsreden. Wij adviseren je in deze situatie contact op te nemen met je reisorganisator.

 • Ik woon in een gebied (bijvoorbeeld Noord-Brabant) waar de overheid adviseert zo min mogelijk naar buiten te gaan. Hierdoor overweeg ik mijn vakantie te annuleren. Vergoedt de annuleringsverzekering de kosten van het annuleren van de reis?

  Dit is niet verzekerd. Dit is geen geldige annuleringsreden. Wij adviseren je in deze situatie contact op te nemen met je reisorganisator.

 • Als er in Nederland een gebied wordt afgesloten door het virus, maar ik heb een weekendje weg geboekt in dit gebied, kan ik dan wel een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

  Nee, bij een annuleringsverzekering maakt het niet uit of de bestemming zich in het buitenland of in Nederland bevindt. Een annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (bijvoorbeeld: je wordt ziek of één van je ouders overlijdt). Wat er op je bestemming gebeurt, vormt meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden. De reis- en annuleringsverzekering van de NKC dekt dit niet.

 • Binnen mijn familie (1e of 2e graad) is iemand besmet geraakt met het virus. Hierdoor wil ik mijn reis annuleren. Vergoedt de annuleringsverzekering de kosten van het annuleren van de reis?

  Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding bij annulering moet er sprake zijn van een ernstige ziekte. De mate van ernst wijkt af per patiënt. Of de kosten van annulering gedekt zijn wordt daarom van geval tot geval beoordeeld door de verzekeraar.

 • Ik ben van plan om een vakantie te boeken voor later in het jaar. Als het coronavirus dan (nog steeds) op mijn bestemming heerst, worden de eventuele annuleringskosten dan vergoed?

  Uiteraard is het verstandig om goed na te denken of je er goed aan doet om de reis te boeken. De kans dat je niet op reis kunt gaan is reëel aanwezig. Met de basis-annuleringsverzekering is dit in ieder geval niet verzekerd. Dit is geen verzekerde annuleringsreden. 

 • Ik ben van plan om op vakantie te gaan en reis via of vanaf landen of plaatsen waar het coronavirus is uitgebroken. Daarom wil ik mijn vakantie afzeggen. Vallen deze kosten onder de dekking van mijn annuleringsverzekering?

  Nee, dit is niet verzekerd. Dit is geen geldige annuleringsreden. Je reisorganisatie of vliegtuigmaatschappij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de reis. Wij adviseren je in deze situatie contact op te nemen met je reisorganisator, touroperator of vervoersmaatschappij om in overleg te bepalen of de reis kan worden omgeboekt.

 • Ik ben werkzaam in een beroepsgroep waarvan door de overheid is aangegeven om niet naar het buitenland te reizen. Hierdoor moet ik mijn vakantie annuleren. Vergoedt de annuleringsverzekering de kosten van het annuleren van de reis?

  Nee, dit is niet verzekerd. Dit is geen geldige annuleringsreden.

 • In verband met een inreisverbod kan ik geen visum meer krijgen. Kan ik mijn reis annuleren?

  Nee, in dit geval is geen sprake van dekking op de annuleringsverzekering. In de situatie dat je al een visum hebt, maar deze wordt ingetrokken, dan is er wel dekking. Neem contact op met je reisorganisatie of vliegtuigmaatschappij. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de reis. Wellicht zijn er mogelijkheden tot omboeken.

 • Ik heb een reis geboekt die uit losse onderdelen bestaat (samengestelde reis). Op het moment van boeken van de reis is er geen sprake van een negatief reisadvies (code oranje of rood). Door uitval van één van de vooraf in Nederland geboekte reisonderdelen kan ik geen gebruik meer maken van de overige geboekte reisonderdelen. Biedt mijn annuleringsverzekering hier dekking voor?

  Ja. U bent verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de niet-gebruikte onderdelen. Wordt bijvoorbeeld uw vlucht geannuleerd? En moet u de hotelboeking daardoor ook annuleren? Dan vergoeden wij de annuleringskosten van het hotel, maar niet van de vlucht. Dit geldt alleen als de vervoerder, verhuurder en/of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoedt en niet voor vervanging kan zorgen.

 • Ik heb een reis geboekt die uit losse onderdelen bestaat (samengestelde reis). Op het moment van boeken van de reis is er wel sprake van een negatief reisadvies (code oranje of rood). Door uitval van één van de vooraf in Nederland geboekte reisonderdelen kan ik geen gebruik meer maken van de overige geboekte reisonderdelen. Biedt mijn annuleringsverzekering hier dekking voor?

  Nee. Als ten tijde van het boeken van de reis redelijkerwijs te voorzien was dat één van de reisonderdelen zou uitvallen, is geen sprake van een onvoorziene gebeurtenis of onvoorziene kosten.
  Ook vergoeden wij geen schade als u op het moment dat u de reis boekte al kon verwachten dat u uw reis moest annuleren, uit moest stellen of voortijdig moest afbreken. De annuleringskosten zijn dan voor
  uw eigen rekening. 

 • Ik heb een reis geboekt die uit losse onderdelen bestaat (samengestelde reis). Op het moment van boeken van de reis is er geen sprake van een negatief reisadvies (code groen of geel). Ik wil nu een reisonderdeel bijboeken maar voor mijn reisbestemming geldt nu een negatief reisadvies (code oranje of rood). Door uitval van één van de geboekte reisonderdelen kan ik geen gebruik meer maken van de overige geboekte onderdelen. Biedt mijn annuleringsverzekering hier dekking voor?

  Het ligt eraan wanneer u wat hebt geboekt:
  - U bent wel verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de niet-gebruikte onderdelen die zijn geboekt op het moment dat er geen sprake was van een negatief reisadvies. Wordt bijvoorbeeld uw vlucht geannuleerd? En moet u de hotelboeking daardoor ook annuleren? Dan vergoeden wij de annuleringskosten van het hotel, maar niet van de vlucht. Dit geldt alleen als de vervoerder, verhuurder en/of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoedt en niet voor vervanging kan zorgen.
  - U bent niet verzekerd voor dat deel van de reis wat u hebt geboekt op het moment dat er wel sprake was van een negatief reisadvies. Als ten tijde van het boeken van de reis redelijkerwijs te voorzien was dat één van de reisonderdelen zou uitvallen, is geen sprake van een onvoorziene gebeurtenis of onvoorziene kosten. Ook vergoeden wij geen schade als u op het moment dat u de reis boekte al kon verwachten dat u uw reis moest annuleren, uit moest stellen of voortijdig moest afbreken. De annuleringskosten zijn dan voor uw eigen rekening. 

 • Ik zit in het buitenland, wat moet ik doen?

  Wanneer je op eigen initiatief naar het buitenland bent gegaan kan je het beste de site van het ministerie van Buitenlandse zaken volgen Of bel Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247. Volg ook de instructies van lokale autoriteiten.  Ben je op reis met een touroperator? Neem dan zo nodig contact op met jouw touroperator.

 • Ik wil wegens de uitbraak van het coronavirus op mijn vakantiebestemming mijn vakantie afbreken. Worden de niet genoten vakantiedagen vergoed?

  Dit is niet verzekerd. Dit is geen geldige annuleringsreden. Wij adviseren je in deze situatie contact op te nemen met je reisorganisator.

 • Ik ben in een gebied waar het coronavirus is geconstateerd. Word ik gerepatrieerd door mijn reisverzekeraar?

  Nee, behalve als er sprake is van medische redenen. Dat wil zeggen dat je terug naar Nederland wordt gehaald bij een medisch ongeval omdat de hulpdiensten in het buitenland je onvoldoende kunnen verzorgen/helpen.

 • Mijn reisbestemming heeft geen negatief reisadvies (code groen of geel) als ik vertrek. Tijdens mijn vakantie krijgt mijn reisbestemming een negatief reisadvies vanwege de corona-situatie (code oranje of rood). Biedt mijn reisverzekering dekking?

  Is de schade gerelateerd aan corona? Dan is uw reisverzekering geldig tot het eerst mogelijke moment dat u redelijkerwijs naar huis kunt terugkeren.
  Blijft u langer op uw vakantiebestemming terwijl u redelijkerwijs wel naar huis kunt terugkeren? U bent dan niet meer verzekerd voor schade die gerelateerd is aan corona. U bent nog wel verzekerd voor schade die niet gerelateerd is aan corona als u de desbetreffende rubriek hebt gekozen, zoals medische kosten als gevolg van een beenbreuk of bagage die wordt gestolen. Uiteraard moet u wel de normale voorzorgsmaatregelen in acht nemen.
  Hierbij geldt onder andere het volgende:
  - Hebt u geneeskundige kosten meeverzekerd? Dan zijn de kosten van een geneeskundige of tandheelkundige behandeling die u tijdens uw reis plotseling moet ondergaan verzekerd als
  aanvulling op de vergoeding van uw zorgverzekering. Let op: uw zorgverzekering moet ook dekking bieden in het land waar u op reist bent. Er wordt uitsluitend een aanvullende vergoeding vanuit uw reisverzekering gedaan.
  - Noodzakelijke extra reis- en verblijfskosten van u en, als dat noodzakelijk is, van 1 meereizende persoon, als gevolg van ernstige ziekte zijn verzekerd.

 • 5. Ik ben/was tijdens mijn vakantie in het buitenland in quarantaine gesteld. Kom ik in aanmerking voor een dagvergoeding?

  Nee, als je in quarantaine bent buiten het ziekenhuis geldt er geen dagvergoeding.

 • Ik ben in het land of de plaats waar het coronavirus is uitgebroken. Door deze situatie is mijn terugreis per trein, metro, camper of vliegtuig vertraagd of kan (mogelijk) geen doorgang vinden. Nu moet ik extra kosten maken voor vervoer en verblijf. Kan ik deze kosten verhalen op mijn reisverzekering?

  Nee, dit is niet verzekerd. Alleen wanneer je langer moet verblijven omdat je of jouw medeverzekerde ernstig ziek bent/is geworden heb je recht op een vergoeding van extra kosten voor vervoers-, verblijfs- en telefoonkosten. Neem hiervoor eerst contact op met de alarmcentrale

 • Ik moet door de uitbraak van het coronavirus in mijn vakantiegebied langer op de bestemming blijven dan gepland. Blijft mijn reisverzekering geldig?

  Ja, je reisverzekering blijft gedurende die periode van kracht.

 • Ik word in quarantaine geplaatst en moet langer in het gebied blijven. Kan ik een beroep doen op mijn reisverzekering?

  Nee, dit is niet verzekerd. Alleen wanneer je langer moet verblijven omdat je of jouw medeverzekerde ernstig ziek bent/is geworden heb je recht op een vergoeding van extra kosten voor vervoers-, verblijfs- en telefoonkosten. Neem hiervoor eerst contact op met de alarmcentrale

 • Ik word in quarantaine geplaatst en dreig daardoor mijn volgende reis te missen. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

  Dit wordt van geval tot geval beoordeeld door de verzekeraar. Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar.

 • Ik heb het virus opgelopen en kan daardoor niet meer op reis. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

  Alleen als je ernstig ziek bent kan je een beroep doen op je annuleringsverzekering. Neem hiervoor contact op met je reisverzekeraar.

 • Ik ben het virus opgelopen en ben daardoor in quarantaine geplaatst. Daardoor kan ik niet meer op reis. Kan ik een beroep mijn annuleringsverzekering?

  Als je ernstig ziek bent kan je een beroep doen op je annuleringsverzekering. De verzekeraar zal dit van geval tot geval beoordelen. Neem hiervoor contact op met je verzekeraar.

 • Waarom keert de verzekering bij het corona virus soms niet uit?

  Bij veel schadeverzekeringen zijn epidemieën uitgesloten. Dit is afhankelijk van de dekking die je hebt gekozen. Dat doen verzekeraars omdat de mogelijke schade bij een epidemie als gevolg van cumulatie enorm kan oplopen. Hierdoor kan de financiële draagkracht (de solvabiliteit) van de verzekeraar in gevaar komen. Daarom sluiten sommige verzekeraars dit risico uit.

 • Ik had een reisverzekering afgesloten met dekking voor een bepaald aantal aaneengesloten dagen. Door Corona kan ik niet binnen dat aantal dagen thuiskomen. Is er dan nog wel sprake van dekking?

  Wordt de verzekerde periode overschreden door een gebeurtenis die is ontstaan buiten jouw wil om en je was niet in staat om dit te voorkomen (zoals bijvoorbeeld corona)? Dan blijft de dekking bestaan tot het eerst mogelijke tijdstip van thuiskomst. Neem hiervoor wel contact op met jouw verzekeraar.

 • Waar kan ik meer informatie vinden?

  Calamiteitenfonds:

  Het Calamiteitenfonds heeft gemeld dat er geen garantieregeling is als het gaat om ziektes of epidemieën.
  Voor meer informatie ga je naar de site van het Calamiteitenfonds.

  Verbond van verzekeraars:

  Het verbond van verzekeraars geeft hier antwoorden op de meest gestelde vragen.