Reisverzekering

Op deze pagina vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over onze reisverzekering. Vind je geen passend antwoord op je vraag of staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Disclaimer
Het opstellen van deze antwoorden is zo zorgvuldig mogelijk gedaan. De situatie rondom het coronavirus verandert echter iedere dag. Daarom aanvaardt de NKC geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de bovenstaande informatie. Aan deze antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.

Veelgestelde vragen reisverzekering
 • Is er polisdekking als ik tien maanden aaneengesloten op vakantie ga?

  De NKC Doorlopende Reisverzekering biedt dekking voor vakantiereizen met een standaard aaneengesloten duur van 60 dagen. Als je langer op vakantie wilt dan kan dat optioneel ook tot 180 of 360 dagen. Op je polis staat dan dat daarvoor dekking is.

 • Wanneer start de dekking van de Doorlopende Reisverzekering?

  De dekking gaat in op het moment dat je bagage het woonadres verlaat om een bij deze polis verzekerde reis te maken. De dekking eindigt pas op het moment je weer terugkeert op je woonadres.

 • Ik heb al een ziektekostenverzekering. Is de module ongevallen bij mijn reisverzekering dan nodig?

  Een ongevallendekking staat los van een ziektekostenverzekering. Een ongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit* door een ongeval. Een ongevallendekking of ongevallenverzekering is dus altijd aan te raden.

  *) Blijvende invaliditeit betekent dat je niet meer herstelt en voor altijd invalide blijft.

 • Ik heb al een zorgverzekering. Is de module geneeskundige kosten en tandheelkundige hulp dan nodig?

  Stel, je krijgt een botsing met je camper of auto, je maakt een lelijke val op de piste of je krijgt plotseling een blindedarmontsteking tijdens je vakantie. Dan moet je een arts in het buitenland bezoeken. Vaak vergoedt je (aanvullende) zorgverzekering de kosten. Maar je (aanvullende) zorgverzekering verzekert niet alles. Bijvoorbeeld als een arts je medicijnen voorschrijft die niet in Nederland zijn geregistreerd. Niet geregistreerd betekent dat deze medicijnen niet in Nederland verkocht mogen worden. Word je na een ongeval op de piste vervoerd per helikopter of per banaan? Ook dan dekt je zorgverzekering de kosten niet. Als je de module geneeskundige kosten hebt meeverzekerd op je reisverzekering dan vergoedt de NKC deze kosten wel.

  Nog een voordeel: ook de kosten die onder het verplichte eigen risico van je zorgverzekering vallen, zijn volledig gedekt met de module geneeskundige kosten.

 • Ik overnacht in mijn camper maar ik heb niet vooraf geboekt voor de camper/overnachtingplaats. Is er dan dekking?

  Als sprake is van een vakantiereis en je overnacht minimaal een nacht op een camping of camperplaats, dan is er polisdekking.

 • Moet ik altijd aangifte doen van verlies of diefstal van goederen?

  Ja, dat is voor de verzekeraar het bewijs dat je de schade hebt geleden tijdens de verzekerde periode. Aangifte kun je doen bij de plaatselijke politie of indien dat niet gaat bij de (NKC) reisbegeleiding, luchthaven of campingbeheerder.

 • De verzekerde is in het buitenland overleden. Wordt het stoffelijk overschot naar Nederland gerepatrieerd?

  Ja, de SOS Alarmcentrale zorgt er voor dat het stoffelijk overschot zo spoedig mogelijk wordt gerepatrieerd naar Nederland.

 • Ik ga met een gehuurde camper op vakantie. De verhuurder rekent een hoog eigen risico. Is dat verzekerd op de reisverzekering?

  Standaard is daarvoor geen dekking.
  Je kunt bij de NKC het eigen risico van de huurcamper meeverzekeren. Lees hier de specifieke voorwaarden die gelden voor deze dekking.

 • Hoe kan ik mijn reisverzekering bij de NKC opzeggen?

  Om jouw verzekering via de NKC op te zeggen hebben wij een schriftelijke opzegging nodig. Dit kan via e-mail, een bericht in Mijn Verzekeringen of per brief.

 • Wat zijn administratiekosten?

  Voor een goede administratie van je particuliere verzekering maakt onze verzekeringspartner AON kosten. Per polis betaal je per jaar maximaal € 5,66 (inclusief assurantiebelasting). Deze administratiekosten worden in rekening gebracht onder andere om:

  • uitgebreide betalingsmogelijkheden aan te kunnen bieden (o.a. bankkosten, automatische herinneringen);
  • (digitale) acceptgiro’s te verwerken;
  • de door wet- en regelgeving voorgeschreven controles uit te voeren.
 • Wanneer betaal je deze kosten?

  Elke keer dat je premie betaalt worden deze kosten in rekening gebracht. Bij een nieuwe polis voor het eerst de tweede keer dat je premie betaalt. Als je de premie in termijnen betaalt, wordt elke termijn een deel van deze kosten in rekening gebracht. Als je bijvoorbeeld iedere maand betaalt, betaal je iedere keer 1/12e deel. De kosten vind je terug op de factuur.

 • Wat zijn poliskosten?

  Bij het afsluiten van een nieuwe auto- of camperverzekering en bij het tussentijds wijzigen en beëindigen van de polis, wordt € 11,13 aan poliskosten in rekening gebracht. Die zijn bijvoorbeeld nodig om een nieuw polisdocument op te maken. Deze kosten zijn eenmalig.

 • Waar vind ik de veelgestelde vragen over schade en/of pech?

  De veelgestelde vragen over schade en pech vind je hier.

 • Mijn reisbestemming heeft een negatief reisadvies voor vertrek of krijgt een negatief reisadvies tijdens mijn vakantie (code oranje of rood). Ik wil mijn reis annuleren of voortijdig afbreken vanwege het negatieve reisadvies. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsdekking?

  Nee, een negatief reisadvies is geen verzekerde gebeurtenis. Neem hiervoor contact op met uw reisorganisatie, hotel of vervoersmaatschappij.

 • Ik wil bekijken of mijn vakantieland een negatief reisadvies (code oranje of rood) heeft. Waar vind ik aanvullende informatie?

  Op de website van Nederlandwereldwijd vindt u meer informatie over de kleurcodes bij reisadviezen en het actuele reisadvies per land.

 • Mijn reisbestemming heeft geen negatief reisadvies (code groen of geel). Biedt mijn reisverzekering dekking tijdens mijn reis?

  Uw reisverzekering biedt dekking. Hierbij geldt onder andere het volgende:
  - Hebt u geneeskundige kosten meeverzekerd? Dan zijn de kosten van een geneeskundige of tandheelkundige behandeling die u tijdens uw reis plotseling moet ondergaan verzekerd als aanvulling op de vergoeding van uw zorgverzekering. Let op: uw zorgverzekering moet ook dekking bieden in het land waar u op reis bent. Er wordt uitsluitend een aanvullende vergoeding vanuit uw reisverzekering gedaan.
  - Noodzakelijke extra reis- en verblijfskosten van u en, als dat noodzakelijk is, van 1 meereizende persoon, als gevolg van ernstige ziekte zijn verzekerd.

 • Kan ik aanspraak maken op het Calamiteitenfonds?

  Het Calamiteitenfonds biedt geen dekking voor ziektes. De definitie van een calamiteit in de garantieregeling is: “een door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.” Bij ziektes, pandemieën en epidemieën is daarvan geen sprake. Voor meer informatie zie de website van het Calamiteitenfonds.

 • Ik ben ernstig ziek of word opgenomen in een ziekenhuis. Wat moet ik doen?

  Bent u in het buitenland en is er sprake van een ernstige ziekte of ziekenhuisopname? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de Alarmcentrale via +31 30 256 77 77.

 • Ik moet op verzoek van een buitenlandse overheidsinstantie een verklaring overleggen waarin staat dat ik ben verzekerd voor medische kosten, inclusief medische kosten voor behandelingen gerelateerd aan corona. Kan ik een reisverklaring hiervoor bij jullie opvragen?

  Ja, maar alleen als u voldoet aan het volgende:
  - U hebt een geldige reisverzekering met werelddekking en geneeskundige kosten
  - U reist naar een bestemming met code groen, geel of oranje
  - U hebt een geldige zorgverzekering die ook dekking biedt op de reisbestemming. Hebt u geen verplichte Nederlandse zorgverzekering? Of biedt uw zorgverzekering geen vergoeding in het land, de plaats of de instelling waar u de geneeskundige kosten moet maken? Of niet voor de reden waarvoor u op reis bent? Dan ontvangt u geen vergoeding via deze dekking.

  Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden, neemt u dan contact met ons op via [email protected].

 • Hoe gaat de NKC om met de reisadviezen van de website www.reisadvies.nu?

  De NKC erkent alleen de reisadviezen van de Nederlandse overheid (het ministerie van Buitenlandse Zaken). De reisadviezen van de overheid staan op de website www.nederlandwereldwijd.nl.

 • Ik heb een reis geboekt die uit losse onderdelen bestaat (samengestelde reis). Op het moment van boeken van de reis is er geen sprake van een negatief reisadvies (code oranje of rood). Door uitval van één van de vooraf in Nederland geboekte reisonderdelen kan ik geen gebruik meer maken van de overige geboekte reisonderdelen. Biedt mijn annuleringsverzekering hier dekking voor?

  Ja. U bent verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de niet-gebruikte onderdelen. Wordt bijvoorbeeld uw vlucht geannuleerd? En moet u de hotelboeking daardoor ook annuleren? Dan vergoeden wij de annuleringskosten van het hotel, maar niet van de vlucht. Dit geldt alleen als de vervoerder, verhuurder en/of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoedt en niet voor vervanging kan zorgen.

 • Ik heb een reis geboekt die uit losse onderdelen bestaat (samengestelde reis). Op het moment van boeken van de reis is er wel sprake van een negatief reisadvies (code oranje of rood). Door uitval van één van de vooraf in Nederland geboekte reisonderdelen kan ik geen gebruik meer maken van de overige geboekte reisonderdelen. Biedt mijn annuleringsverzekering hier dekking voor?

  Nee. Als ten tijde van het boeken van de reis redelijkerwijs te voorzien was dat één van de reisonderdelen zou uitvallen, is geen sprake van een onvoorziene gebeurtenis of onvoorziene kosten. Ook vergoeden wij geen schade als u op het moment dat u de reis boekte al kon verwachten dat u uw reis moest annuleren, uit moest stellen of voortijdig moest afbreken. De annuleringskosten zijn dan voor uw eigen rekening.

 • Ik heb een reis geboekt die uit losse onderdelen bestaat (samengestelde reis). Op het moment van boeken van de reis is er geen sprake van een negatief reisadvies (code groen of geel). Ik wil nu een reisonderdeel bijboeken maar voor mijn reisbestemming geldt nu een negatief reisadvies (code oranje of rood). Door uitval van één van de geboekte reisonderdelen kan ik geen gebruik meer maken van de overige geboekte onderdelen. Biedt mijn annuleringsverzekering hier dekking voor?

  Het ligt eraan wanneer u wat hebt geboekt:
  - U bent wel verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de niet-gebruikte onderdelen die zijn geboekt op het moment dat er geen sprake was van een negatief reisadvies. Wordt bijvoorbeeld uw vlucht geannuleerd? En moet u de hotelboeking daardoor ook annuleren? Dan vergoeden wij de annuleringskosten van het hotel, maar niet van de vlucht. Dit geldt alleen als de vervoerder, verhuurder en/of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoedt en niet voor vervanging kan zorgen.
  - U bent niet verzekerd voor dat deel van de reis wat u hebt geboekt op het moment dat er wel sprake was van een negatief reisadvies. Als ten tijde van het boeken van de reis redelijkerwijs te voorzien was dat één van de reisonderdelen zou uitvallen, is geen sprake van een onvoorziene gebeurtenis of onvoorziene kosten. Ook vergoeden wij geen schade als u op het moment dat u de reis boekte al kon verwachten dat u uw reis moest annuleren, uit moest stellen of voortijdig moest afbreken. De annuleringskosten zijn dan voor uw eigen rekening.

 • Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders alleen nog naar het buitenland te reizen als het strikt noodzakelijk is. Ik wil hierdoor mijn reis annuleren. Kan ik aanspraak maken op mijn annuleringsdekking?

  Nee. Neem hiervoor contact op met uw reisorganisatie, hotel of vervoersmaatschappij.

 • Waar kan ik meer informatie vinden?

  Calamiteitenfonds:

  Het Calamiteitenfonds heeft gemeld dat er geen garantieregeling is als het gaat om ziektes of epidemieën.
  Voor meer informatie ga je naar de site van het Calamiteitenfonds.

  Verbond van verzekeraars:

  Het verbond van verzekeraars geeft hier antwoorden op de meest gestelde vragen.