Schade


Schade is altijd vervelend en komt nooit gelegen. De NKC geeft tips.


Camper- of autoschade

Voordat je gaat rijden:

 • Schrijf naam, adres, woonplaats en verzekeringsmaatschappij met polisnummer op het schadeformulier.
 • Schrijf in blokletters op een harde vlakke achtergrond.
 • Bewaar het schadeformulier in je camper of personenauto, samen met een pen en fototoestel.
 • Houd de groene kaart bij de hand. Hierop staan de alarmnummers vermeld die je moet bellen bij pech of een ongeval.
 • Voeg de alarmnummers toe aan het telefoonboek in je mobiele telefoon of tablet.
 • Een extra schadeformulier is altijd handig. Dit kan de NKC je toezenden of download het zelf.

Tijdens een ongeval of pech onderweg:

 • Bel bij nood de SOS Alarmcentrale. Deze is 24 uur per dag bereikbaar, deskundig in het oplossen van problemen en kan zo nodig direct actie ondernemen. Zij zijn bereikbaar op (+31)20 6 51 51 51.
 • Vul de voorzijde van het schadeformulier samen met de tegenpartij in. Ben je in het buitenland en heb je schade en de tegenpartij komt met -een voor jou buitenlands schadeformulier-, dan kun je het eigen formulier ernaast houden. De schadeformulieren zijn gelijk.
 • Denk eraan bij het invullen van het schadeformulier ook de vakjes op de voorzijde aan te kruisen. Het invullen van de juiste vakjes kan van invloed zijn op de schadeafwikkeling.
 • Noteer naam, adres en telefoonnummer van de getuigen.
 • Maak een duidelijke schets van het ongeval en indien mogelijk foto's.
 • Zorg ervoor dat beide partijen het schadeformulier ondertekenen.
 • Laat je niet verleiden tot het doen van uitspraken over de schuldvraag: de verzekeringsmaatschappij of de rechtsbijstandverzekeraar behandelt dit.
 • Verander niets meer aan het formulier nadat beide partijen het hebben ondertekend en meegenomen. Mocht er achteraf toch nog wat gewijzigd of aangevuld moeten worden, doe dit dan in een apart schrijven. Of sterker nog: ben je het niet eens met wat op het formulier staat geschreven, teken het formulier dan niet of vermeld een opmerking dat je onder protest hebt ondertekend.

Naderhand:

 • Vul de achterkant van het formulier in en onderteken ook deze kant.
 • Stuur het schadeformulier zo spoedig mogelijk naar de NKC. Klik hier voor de adresgegevens. Ben je nog in het buitenland en verblijf je daar nog enkele weken, meld dan de schade alvast in jouw Digitale Polismap, telefonisch op 033-467 70 80 of via mail op verzekeringen@nkc.nl.

Denk eraan dat na een vakantieperiode de verzekeringsmaatschappijen overstelpt worden met schademeldingen en dan kan - zeker als de schade in het buitenland ontstaan is - de afhandeling geruime tijd duren.


Reisschade

Voordat je op reis gaat:

 • Zorg voor een (doorlopende) reis- en annuleringsverzekering.
 • Neem je verzekeringspolis van de reisverzekering (en je zorgverzekering) mee of zorg dat je tijdens de vakantie kunt inloggen in de Digitale Polismap.
 • Vergeet het medicijnpaspoort niet. Mocht je in het buitenland medicijnen nodig hebben dan weet de arts exact welke.
 • Ga uitgerust op reis!

Spoedeisende hulp nodig?

 • Uiteraard zorg je eerst zelf voor directe medische hulp.
 • Bel daarna meteen met de alarmcentrale SOS International, telefoonnummer              (+31)20- 6 51 51 51. Zij informeren, adviseren en begeleiden je verder en zorgen ook voor repatriëring naar huis als dat nodig is. Klik hier voor meer informatie over SOS International.

Niet spoedeisende schades:

 • Schades die niet spoedeisend zijn kun je schriftelijk melden via het schadeformulier. Klik hier voor het schadeformulier. Stuur het schadeformulier zo spoedig mogelijk naar de NKC. Klik hier voor de adresgegevens. Ben je nog in het buitenland en blijf je nog enkele weken, meld dan de schade alvast in jouw Digitale Polismap, telefonisch op 033-467 70 80 of via het contactformulier.
 • Stuur belangrijke papieren mee voor het beoordelen van je schade. Denk aan de verklaring van de politie of reisleiding, nota’s van medische behandelingen of bonnen van spullen die je opnieuw moest kopen.
 • Is er iets gestolen of verloren? Dan moet je ter plekke bij de politie aangifte doen. Je ontvangt een aangiftebewijs. Stuur deze mee met het schadeformulier.

Annulering

 • Als je de vakantie moet annuleren voor aanvang of tijdens de vakantie, dan kun je deze schade schriftelijk melden via het schadeformulier. Klik hier om te downloaden. Ook bestaat de mogelijkheid de schade direct te melden via de Digitale Polismap. Stuur alle van belang zijnde papieren mee voor het beoordelen van de annulering.

Rechtsbijstand

 • Heb je een juridische vraag of een juridisch conflict? Dan kun je als NKC-lid voor juridisch advies op campergebied terecht bij de NKC Juridische Helpdesk. Dit is voor u onbeperkt en zonder extra kosten. De Juridische Helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur. Je kunt bellen met 033-4342986, je krijgt veelal direct een jurist aan de lijn. Ook kan een kwestie per e-mail worden voorgelegd via juridischehelpdesk@nkc.nl (vergeet niet je telefoonnummer te vermelden). Binnen twee werkdagen volgt er een antwoord.
 • Als je via de NKC verzekerd bent van rechtsbijstand en het juridisch conflict dient een verdere opvolging te hebben, dan zorgt onze Juridische Helpdesk direct voor een melding bij de rechtsbijstandverzekeraar.
 • Wil je meer weten over de procedure rondom een schademelding? Bel met Team Verzekeringen op telefoonnummer 033 467 70 80. E-mailen kan op verzekeringen@nkc.nl.