Milieuzones

In een toenemend aantal steden in binnen- en buitenland zijn milieuzones van kracht. Oude, vervuilende dieselauto’s mogen dan niet meer de stad in. In Nederland worden auto’s op basis van het kenteken al dan niet geweerd.

Milieuzones in Nederland

Steeds meer Nederlandse gemeenten hebben een milieuzone ingevoerd of willen die invoeren. De regels van een milieuzone verschillen per gemeente. Een algemeen landelijk beleid is er dan ook niet. Vanaf 2020 vindt er harmonisatie van milieuzones plaats. Informaties over dit onderwerp in informatie over milieuzones op milieuzones.nl.

De milieuzone van Utrecht.

Utrecht

Utrecht heeft in 2015 als eerste Nederlandse plaats een milieuzone ingesteld waarbij ook campers geweerd worden uit het centrum. Camperaars die binnen de Utrechtse zone wonen kunnen een aantal malen per jaar een ontheffing aanvragen.

Rotterdam

Rotterdam kent een milieuzone. Voor campers is de milieuzone op 1-1-2020 opgeheven.

Amsterdam

Amsterdam heeft sinds 1 januari 2017 een milieuzone. Bedrijfsauto's van voor 2000 met een dieselmotor mogen de zone niet in. Campers op kenteken geregistreerd als bedrijfsauto (N1) vallen onder deze regeling. Is de camper geregistreerd als personenauto (M1)? Dan mag je de zone binnen met de camper.
Vanaf november 2020 worden de eisen aangescherpt, kijk hiervoor op de website van Amsterdam. Voor camperaars die binnen de Amsterdamse zone wonen is vrijstelling mogelijk. Lees daar meer over op deze pagina.

Arnhem

Arnhem heeft sinds 1 januari 2019 een milieuzone voor het centrum van de stad voor campers op personenautokenteken van voor 2005.

Geplande milieuzones in Nederland

  • Den Haag
  • Leiden
  • Maastricht
  • Nijmegen
  • Haarlem

Milieuzones in het buitenland

In het buitenland gelden verschillende systemen. Kijk daarom bij landeninformatie naar de regels van het desbetreffende land of bekijk via Urban Acces Regulations de Europese regelingen milieuzones per land.