Milieuzones

In een toenemend aantal steden in binnen- en buitenland zijn milieuzones van kracht. Oude, vervuilende dieselauto’s mogen dan niet meer de stad in. In Nederland worden auto’s op basis van het kenteken al dan niet geweerd. 

 

Milieuzones in Nederland

Steeds meer Nederlandse gemeenten hebben een milieuzone ingevoerd of willen die invoeren. Sinds 2020 vindt er harmonisatie van milieuzones plaats. Informaties over dit onderwerp op milieuzones.nl.

Voorbeeld milieuzonebord

Milieuzones worden aangekondigd door roodomrande verbodsborden met een onderbord. Het cijfer en de milieuklasse kunnen verschillen. Je kunt je milieuklasse hier opvragen.
Woon je in een milieuzone en is je camper geregistreerd met de code SA op je kentekencard, dan heb je automatisch een vrijstelling. Die geldt echter alleen in de milieuzone waar je woont. Voor andere camperaars zijn er per gemeente soms tijdelijke ontheffingen mogelijk tegen betaling. Ook voor diesel ‘oldtimers’ van 40 jaar en ouder en voor rolstoeltoegankelijke voertuigen (met de code "SH") geldt in het algemeen een vrijstelling.
Staat je camper als vrachtauto geregistreerd (op je kentekencard staat de code N1, N2 of N3) dan gelden er milieuzones in Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht. Let op, voor deze groep campers mag je vanaf 1 januari 2022 alleen nog maar met emissieklasse 6 de milieuzone voor vrachtauto’s inrijden.

Utrecht

Utrecht heeft in 2015 als eerste Nederlandse plaats een milieuzone ingesteld waarbij ook campers geweerd worden uit het centrum.

Rotterdam

Rotterdam kent een milieuzone. Voor campers is de milieuzone op 1-1-2020 opgeheven.

Amsterdam

Amsterdam heeft sinds 1 januari 2017 een milieuzone. Personenauto's met een dieselmotor mogen alleen de milieuzone in als ze emissieklasse 4 of hoger hebben. Ook campers op kenteken geregistreerd als bedrijfsauto (N1) vallen onder deze regeling. Daarvoor geldt vanaf 1 januari 2022 dat ze minimaal emissieklasse 6 moeten hebben.
Met een dieselcamper die op jouw naam is geregistreerd met SA (kampeerauto), kan je een ontheffing aanvragen voor een bezoek aan camping Zeeburg of camping Vliegenbos. Informatie op deze pagina.  

Arnhem

Arnhem heeft sinds 1 januari 2019 een milieuzone voor het centrum hier moeten dieselvoertuigen nu minimaal emissieklasse 4 hebben.
Vanaf 1 januari 2022 wordt de milieuzone in Arnhem verzwaard voor vrachtwagens. De toelatingseis is vanaf die datum Euro VI (6). In hoeverre hierop uitzonderingen gelden is nog niet bekend.
De milieuzone omvat de Arnhemse singels, het Nieuwe Plein en de hoge Rijnkade en alles wat erbinnen ligt. Het Airborneplein en de Lage Kade vallen erbuiten.

Den Haag

Den Haag heeft sinds 1 januari 2019 een milieuzone voor het centrum hier moeten voertuigen nu minimaal emissieklasse 4 hebben.
Er zijn enkele mogelijkheden om een (dag)ontheffing aan te vragen.

Geplande milieuzones in Nederland

  • Nijmegen
  • Haarlem, per 1 januari 2022, voor vrachtverkeer.

Milieuzones in het buitenland

In het buitenland gelden verschillende systemen. Kijk daarom bij landeninformatie naar de regels van het desbetreffende land of bekijk via Urban Acces Regulations de Europese regelingen milieuzones per land.