Invoering roetfiltertest bij apk uitgesteld

De invoering van de controle van roetfilters bij de apk is uitgesteld van 1 juli van dit jaar naar 1 januari 2023. Dit omdat de branche vanwege leveringsproblemen niet in staat is om voldoende meetinstrumenten aan te schaffen. Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen in een brief naar de Tweede Kamer.

Tot op heden wordt bij de jaarlijkse apk alleen gecontroleerd of een af fabriek roetfilter aanwezig is en of het niet op het oog beschadigd is. In het kader van het verbeteren van de luchtkwaliteit is het de bedoeling dat de roetfilters ook op de juiste werking worden gecontroleerd. Daarvoor moeten de apk-stations beschikken over een deeltjesteller, die kan registreren of de roetdeeltjes inderdaad zo goed als volledig afgevangen worden.

In de aanloop van de ingangsdatum van 1 juli van dit jaar werd duidelijk dat lang niet alle apk-stations met een erkenning om dieselauto’s te keuren op tijd over een deeltjesteller kunnen beschikken. Driekwart van de bijna 10 duizend bedrijven heeft er een besteld, maar nog geen kwart had ‘m drie weken voor de ingangsdatum binnen. Op aandringen van de bij de apk betrokken brancheorganisaties heeft de staatssecretaris nu tot uitstel besloten.

Geen afstel

Van uitstel komt geen afstel. Vanaf 2023 geldt de verplichting voor alle diesels die standaard zijn uitgerust met een roetfilter, die dus voldoen aan de norm Euro 5 en Euro 6. Bij de kentekengegevens is bij V.6 aangegeven of de camper af fabriek met een roetfilter is uitgerust.

Als uit de test met de deeltjesteller blijkt dat de grenswaarde wordt overschreden, wordt de auto pas goedgekeurd als het roetfilter wordt gerepareerd of vervangen. Onder voorwaarden is het echter ook mogelijk om het roetfilter te verwijderen en dit te registreren bij de RDW. Nadeel is wel dat het milieu extra wordt belast, dat een aantal milieuzones mogelijk niet meer toegankelijk is en dat de Belastingdienst de fijnstoftoeslag van 15 procent op de wegenbelasting in rekening brengt.