Roetfiltertest bij apk vanaf juli verplicht

Op 1 juli van dit jaar wordt de nieuwe regel van kracht dat een af fabriek gemonteerd roetfilter bij de apk met een deeltjesteller moet worden getest. Tot op heden wordt alleen gekeken of het roetfilter aanwezig is, maar niet of het filter nog naar behoren werkt. De verplichting geldt voor alle diesels die standaard zijn uitgerust met een roetfilter, die dus voldoen aan de norm Euro 5 en Euro 6. Bij de kentekengegevens is bij V.6 aangegeven of de camper af fabriek met een roetfilter is uitgerust.

Als uit de test met de deeltjesteller blijkt dat de grenswaarde wordt overschreden, kan de auto niet worden goedgekeurd. Dat kan pas als het roetfilter wordt gerepareerd of vervangen. Onder voorwaarden is het echter ook mogelijk om het roetfilter te verwijderen en dit te registreren bij de RDW. Nadeel is wel dat het milieu extra wordt belast, dat een aantal milieuzones mogelijk niet meer toegankelijk is en dat de Belastingdienst de fijnstoftoeslag van 15 procent op de wegenbelasting in rekening brengt.