Kieskompas voor camperaars

Weet jij al welke partij je stemt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen? De NKC heeft de verkiezingsprogramma’s doorgespit en per onderwerp de voor camperaars relevante standpunten van de partijen op een rij gezet.

 

Belasting op motorvoertuigen, brandstofbeleid en milieuzones. Zomaar wat zaken waarvoor het beleid door de landelijke politiek worden uitgestippeld. En die effect kunnen hebben op jou als camperaar. Met de Tweede Kamerverkiezingen op komst, goed om te kijken wat de verschillende partijen erover zeggen.

Motorrijtuigenbelasting

Op dit moment betaalt iedereen met een motorvoertuig in Nederland motorrijtuigenbelasting. De hoogte van de belasting is afhankelijk van gewicht, brandstof, gevestigde provincie en mate van milieuvriendelijkheid van het motorrijtuig. Elektrische auto’s zijn uitgezonderd van de belasting, in ieder geval tot 2025. Door de belastingdienst als camper gekeurde kampeerauto’s betalen het zogenaamde kwarttarief, waarmee ze korting krijgen op de motorrijtuigenbelasting.
Daarnaast betaal je op benzine accijns. Die accijns is in feite een belasting op gebruik, want hoe vaker je rijdt, hoe meer je aan de pomp staat en hoe meer belasting je dus ook betaalt. Rijders van elektrische auto’s betalen logischerwijs ook geen accijns, omdat ze niet hoeven te tanken.
Veel politieke partijen willen daarom een kilometerheffing, om zo elektrische auto’s ook te belasten. Andere partijen benoemen ook het feit dat het eerlijker is, of dat het mogelijk maakt om spitsheffingen in te voeren.

 

Groenlinks vindt het eerlijker dat automobilisten betalen naar gebruik van de auto en wil daarmee de motorrijtuigenbelasting vervangen. In de toekomst overweegt GroenLinks een heffing voor vervuilende voertuigen.
ChristenUnie wil de wegen naar eigen zeggen ‘beter benutten’ en een kilometerprijs voor personenauto’s: een lage basisprijs per kilometer en een zogenaamde congestieheffing. Dit is een heffing die op drukke momenten en op bepaalde drukke wegen hoger is dan op rustige momenten. 
D66
wil een intelligente kilometerheffing voor auto's en bestelauto's, gebaseerd op CO2-uitstoot, plaats en tijd met een spitsheffing en een hoger tarief rondom grote steden en kwetsbare natuur.
De Partij voor de Dieren wil dat automobilisten die weinig kilometers rijden minder belasting betalen dan mensen die veel autokilometers maken. Er moet dan wel een uitzondering komen voor mensen die in dunbevolkte gebieden wonen. Strikte regels rondom het waarborgen van privacy zijn een voorwaarde.
De PvdA volgt het principe dat de vervuiler betaalt, ook bij mobiliteit, en wil dat niet het bezit maar het gebruik (het aantal gereden kilometers) het zwaarst weegt bij de wegenbelasting. De PvdA gaat niet voor een spitsheffing, maar op routes met veel andere reismogelijkheden is de belasting hoger dan waar die alternatieven er niet zijn.
De VVD wil geen hogere lasten voor automobilisten. De partij wil dat emissieloze auto’s op basis van het aantal gereden kilometers gaan bijdragen aan het onderhoud en de aanleg van wegen. De VVD is nadrukkelijk tegen spitsheffing.

 

De SGP wil een vorm van betalen naar gebruik om de filedruk serieus aan te pakken en ervoor te zorgen dat elektrische auto’s en buitenlandse automobilisten meebetalen. De partij staat open voor verschillende vormen (en experimenten) met spitsheffingen.
Lijst Henk Krol (LHK) steunt een systeem van betalen naar gebruik als dat ertoe leidt dat de gemiddelde particulier substantieel minder belasting gaat betalen dan nu het geval is.
Het CDA wil niet per se van de motorrijtuigenbelasting af, maar op termijn een hervorming van de autobelasting, zodat ook elektrische auto’s gaan bijdragen aan aanleg en onderhoud van wegen en spoorwegen. Voorwaarde is dat het totaal aan autobelastingen niet stijgt.
De PVV wil alleen dat autorijden betaalbaar is, en wil geen rekeningrijden.
FvD wil de motorrijtuigenbelasting omlaag brengen en ook de accijns op brandstoffen.
50Plus, DENK, SP, BIJ1, Boer Burger Beweging (BBB), Splinter, Code Oranje en Ja 21 benoemen geen standpunt.

Brandstof

Brandstof is een heet hangijzer in de camperbranche. Veruit de meeste campers rijden op diesel en er zijn nog niet veel alternatieven op de markt.

D66 en GroenLinks willen voor zware transportmiddelen als vliegtuigen, schepen, vrachtwagens en landbouwmachines een verplichting invoeren om schone brandstoffen bij te mengen, zoals synthetische kerosine, groene methanol en bio-LNG. In 2030 moet in deze sectoren 15 procent schone brandstoffen bijgemengd worden. Hier vallen misschien ook zware campers onder als ze geclassificeerd worden als vrachtwagens.
De SGP wil de ontwikkeling en toepassing van duurzame brandstoffen voor mobiel erfgoed, zoals oldtimers en historische boten, bevorderen.
FvD wil stoppen met nieuwe brandstoffen en elektrische auto’s.

 

Milieuzones

Op dit moment zijn er verschillende milieuzones in Nederlandse steden met uiteenlopende regels. Kort gezegd komt het erop neer: hoe meer luchtvervuiling je camper oplevert, des te kleiner de kans dat je een milieuzone binnen kunt rijden.

De Partij voor de Dieren wil meer milieuzones instellen en bestaande uitbreiden, en de eisen voor voertuigen aanscherpen.
GroenLinks wil ook grotere en strenge milieuzones, en ook ChristenUnie wil meer milieu- en zero-emissiezones.

Toerisme

Alleen D66 en Lijst Henk Krol benoemen toerisme in Nederland als een issue, en beide partijen willen het verspreiden over het land. Volgens D66 moet massatoerisme meer over Nederland gespreid worden. Een landelijke aanpak is hiervoor nodig volgens de partij omdat gemeenten en provincies beperkte middelen hebben om hierop te sturen.
Lijst Henk Krol wil dat Nederland zich profileert - ook buiten Amsterdam - als fraai vakantieland.

 

Natuur

Bij natuurbehoud gaat het om de zorg voor planten en dieren in de omgeving. Kleinschalige camperplaatsen kunnen hierin passen als een manier voor mensen om van de natuur te genieten zonder die natuur zwaar te belasten. Ook zouden camperplaatsen een verdienmodel voor de (nieuwe) natuur kunnen zijn.

D66, CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, BIJ1, PvdD, FvD, DENK, LHK, SP vinden allemaal dat het behoud van natuur belangrijk is, en de meeste partijen vinden bovendien dat er meer ruimte voor moet zijn.

 

Circulaire Economie

Een kringloopeconomie of circulaire economie is een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. Geschikt maken van bestaande campers voor nieuwe brandstoffen en/of elektrische aandrijving kan hieronder vallen. Immers, ‘Waarom een nieuwe camper als we de oude nog met aanpassingen kunnen gebruiken?’

Veel partijen zijn voor een meer circulaire economie. D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, 50Plus, BIJ1), PvdD, SGP, DENK, SP, Splinter en Code Oranje hebben allemaal in hun programma iets opgenomen over het bevorderen van een circulaire economie en verschillende doelen.

 

Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening wordt nu voor een groot deel geregeld door decentrale overheden. Zo ook het beleid rondom camperplaatsen. Wanneer het door de centrale overheid geregeld zou worden, is het wellicht makkelijker om iets toe te voegen over het beleid rondom het ontwikkelen van camperplaatsen en -stallingen.

D66 en ChristenUnie willen dat grote ruimtelijke vraagstukken terugkeren naar de rijksoverheid. Hun ideeën zijn soortgelijk. D66 wil nationale kaders stellen waarbinnen decentrale overheden de vrijheid hebben om de invulling te geven die hun het best past. ChristenUnie wil dat de rijksoverheid richtinggevende keuzes maakt en zorgt voor de juiste randvoorwaarden (middelen en capaciteit) waarbinnen decentrale overheden lokaal kunnen handelen in lijn met de Omgevingswet.

 

Bronnen:

De partijprogramma’s zijn gedownload van de website van de desbetreffende partij. Voor VVD, GroenLinks, CU, PvdA en FvD waren het conceptprogramma’s. Code Oranje en JA21 hadden ook conceptprogramma’s, maar dan op één pagina. Splinter heeft geen pdfprogramma maar standpunten op haar website.