Nieuwe ledenraad NKC voor het eerst bijeen

De nieuwe ledenraad van de NKC is op zaterdag 9 december akkoord gegaan met het jaarplan en de begroting van de NKC voor 2024. De ledenraad is eind oktober geïnstalleerd en het was de eerste keer dat de ledenraad in de nieuwe samenstelling voor een vergadering bijeen was.

Belangrijk onderdeel van het jaarplan 2024 is het strategisch plan 2026. Onderdeel daarvan is onder meer het nieuwe lidmaatschapsmodel, dat als heeft doel leden meer flexibiliteit en keuzevrijheid te bieden. Het standaardlidmaatschap is goedkoper geworden en extra’s kunnen tegen meerkosten worden toegevoegd.

De mededeling van directeur-bestuurder Stan Stolwerk dat uit het onlangs gehouden onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers is gebleken dat zij zeer tevreden zijn over hun werkomgeving, kon op veel waardering rekenen. Medewerkers op het kantoor in Soesterberg vinden dat de NKC een prettige werkcultuur heeft, waarbij de organisatie meedenkt over het welzijn van medewerkers. Op alle fronten werd beter gescoord dan bij vergelijkbare organisaties.

De volgende vergadering van de ledenraad, in congresvorm, vindt plaats op zaterdag 16 maart. Het verslag van de vergadering van de ledenraad is te vinden op de website van de NKC.