Ledenraad

De Ledenraad komt tenminste drie maal per jaar in vergadering bijeen. De onderstaande video geeft een goed beeld van wat de ledenraad allemaal doet.

Het vooraf bepalen van het beleidskader is primair de rol, meerwaarde en verantwoordelijkheid van de Ledenraad. De gekozen ledenraad fungeert als de algemene ledenvergadering van de vereniging. Deze rol vervult de Ledenraad middels reflectie op strategische keuzes in voor de vereniging en camperliefhebbers relevante markten; richtlijnen en grenzen daartoe benoemend. De Ledenraad benoemt tevens de kernfunctionarissen van de NKC en verleent decharge aan bestuur voor het gevoerde beleid.

Belangrijke instrument(en) en documenten in dit proces zijn onder meer het meerjarenplan (inclusief meerjarenraming), jaarplan, begroting, bestuursverslag en jaarrekening.

Meer informatie over de Ledenraad staat in de statuten. 

De Ledenraad:

 • Ruurd Abma
 • Jan van Bergen
 • Elzeline Bergisch
 • Franc Bessems
 • Jeu Bressers
 • Sem Dijkstra
 • Monique Ferron
 • Fons de Haan
 • Marcel Hoffman
 • Jan van Iwaarden
 • Ko Jansen
 • Ingrid Lammerse
 • Dirk van der Oord
 • Dick Paul
 • Jan Rycken
 • Wim Souren
 • Martin van der Velde
 • Karst Vaartjes
 • Yolande Verschuren
 • Ilona van Wamel
 • Maarten op de Weegh

Ledenraadsleden handelen zonder last of ruggespraak.

Vergaderdata ledenraad 2022

 • Ledenraad 1: zaterdag 19 maart
 • Ledenraad 2: zaterdag 11 juni
 • Ledenraad 3: zaterdag 29 oktober
 • Ledenraad 4: zaterdag 10 december

Leden kunnen een vergadering van de ledenraad bijwonen. Aanmelden kan middels het sturen van een e-mail met daarin naam en lidnummer naar [email protected].