Ledenraad

De Ledenraad komt tenminste drie maal per jaar in vergadering bijeen.

Het vooraf bepalen van het beleidskader is primair de rol, meerwaarde en verantwoordelijkheid van de Ledenraad. De gekozen ledenraad fungeert als de algemene ledenvergadering van de vereniging. Deze rol vervult de Ledenraad middels reflectie op strategische keuzes in voor de vereniging en camperliefhebbers relevante markten; richtlijnen en grenzen daartoe benoemend. De Ledenraad benoemt tevens de kernfunctionarissen van de NKC en verleent decharge aan bestuur voor het gevoerde beleid.

Belangrijke instrument(en) en documenten in dit proces zijn onder meer het meerjarenplan (inclusief meerjarenraming), jaarplan, begroting, bestuursverslag en jaarrekening.

Meer informatie over de Ledenraad staat in de statuten. 

De Ledenraad:

 

MIDDEN
Yvonne Grol
Jan van Bergen
Hans van Berkel

NOORD
Ank Diemers
Tiede Boersma
Paul Wijers
 
NOORD-HOLLAND
Anna van Dijk
Pieter van Beek
Ko Westeneng

OOST
Ria Mulder-Bomhof
Henk Timmermans
Geert Doosje

ZUID
Franc Bessems
Jeu Bressers
Joop Witteveen

ZUID-HOLLAND
Johan Rietberg
Piet Schipperus
Joop Verheijen

ZUID-WEST
Jan van Iwaarden
Hans van Poppel
Jan Rycken

Ledenraadsleden handelen zonder last of ruggespraak.

Agenda voor 2019

9 februari 

LR 1: Startdocument governance NKC

11 mei 

LR 2: Statuten en reglement

29 juni

LR-3: Benoemen raad van toezicht en doelrealisering: goedkeuring bestuursverslag 2018 en decharge VB

14 september

LR-4: Benoemen directie/bestuurder en contributie 2020

9 november

LR-5: Strategisch informeel, strategisch plan en meerjarenbegroting

14 december

LR-6: Besluitvorming: goedkeuring beleidsplan/begroting 2020


Leden kunnen een vergadering van de ledenraad bijwonen. Aanmelden kan middels het sturen van een e-mail met daarin naam en lidnummer naar [email protected].

Bekijk ook de animatie over de NKC in 2018.

Verslagen