Ledenraad

De ledenraad is voor de organisatie een belangrijk orgaan. 

Het vooraf bepalen van het beleidskader is primair de rol, meerwaarde en verantwoordelijkheid van de ledenraad. De gekozen ledenraad fungeert als de algemene ledenvergadering van de vereniging. Deze rol vervult de ledenraad middels reflectie op strategische keuzes in voor de vereniging en camperliefhebbers relevante markten; richtlijnen en grenzen daartoe benoemend. De ledenraad benoemt tevens de kernfunctionarissen van de NKC en verleent decharge aan bestuur voor het gevoerde beleid.

Belangrijke instrument(en) en documenten in dit proces zijn onder meer het meerjarenplan (inclusief meerjarenraming), jaarplan, begroting, bestuursverslag en jaarrekening.

Meer informatie over de Ledenraad staat in de statuten. 

Voor de ledenraad zijn vier tot vijf vergaderingen per jaar gepland (vanuit de statuten is tenminste drie maal per jaar vereist dat de ledenraad samenkomt). De vergaderingen kosten een dagdeel en vinden fysiek plaats op een zaterdag in Soesterberg. Voorbereidingstijd is gemiddeld twee uur voor een vergadering.

De nieuwe ledenraad, vrijwel compleet, samen met een aantal medewerkers van kantoor.

De ledenraad bestaat op dit moment uit:

 • Rein Bakker
 • Co Berendsen
 • Elzeline Bergisch
 • Johan Beun
 • Bob Bouwhuis
 • Sem Dijkstra
 • Tom Dolleman
 • Monique Ferron
 • Loes Franse
 • Arno Garssen
 • Marja Huizer
 • Frits-Wim van IJsseldijk
 • Henk Jan Kamerbeek
 • Yorick Lindeman
 • Frans Mulder
 • Bernard van Oosterbaan
 • Dick Paul
 • Jurriën van der Veer
 • Ilona van Wamel
 • Denis Wood

Ledenraadsleden handelen zonder last of ruggespraak.

Vergaderdata ledenraad 2024

 • Ledenraad 1: Zaterdag 16 maart

 • Ledenraad 2: Zaterdag 15 juni

 • Ledenraad 3: Zaterdag 7 december

Leden kunnen een vergadering van de ledenraad bijwonen. Aanmelden kan middels het sturen van een e-mail met daarin naam en lidnummer naar [email protected].

Vergadering ledenraad

De onderstaande video geeft een goed beeld van wat de ledenraad allemaal doet.