Gemeente Barneveld wil camperplaatsen

De gemeente Barneveld wil meer ruimte bieden voor camperlocaties. Dat staat in de Visie Verblijfsrecreatie, die onlangs is vastgesteld. Eerder bleek uit een proef dat er behoefte is aan camperplaatsen in Barneveld. De concrete ontwikkeling van camperplaatsen wil de gemeente echter aan de markt overlaten.

Cp De Glind Barneveld Web

Adviseur Bert Nellestijn van het Projectbureau Camperplaatsen van de NKC is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Visie Verblijfsrecreatie. Het uitgangspunt van de nota is dat de ontwikkeling van verblijfsrecreatie in balans moet zijn met de leefomgeving, stelt Nellestijn. “Het is belangrijk dat het campertoerisme goed wordt geregeld. Camperplaatsen betekenen een stimulans voor de lokale economie, maar een aangename ruimtelijke inrichting is ook belangrijk. Je moet ook voorkomen dat camperaars gaan zwerven en afval achterlaten.”

Nellestijn kan niet alleen gemeenten, maar ook agrarisch ondernemers adviseren bij de inrichting van een camperplaats. Op dit moment zijn er echter geen concrete plannen voor de ontwikkeling van een camperplaats.