Nieuwe camperplaats Putten op losse schroeven

De aanleg van de nieuwe camperlocatie in het centrum van Putten is nog onzeker. Bewoners van de Leijsbornstraat hebben namelijk bezwaar gemaakt bij de commissie Bezwaarschriften. “Het is goed om camperplaatsen te realiseren in de gemeente, maar niet bij ons voor de deur”, aldus bewoonster Anita Jansen.

Camperplaats Nee

Tot grote ontevredenheid van de bewoners van de Leijsbornstraat zou de gemeente een camperlocatie realiseren op een direct aangrenzend parkeerterrein. De omwonenden begrijpen niet dat de gemeente een deel van het parkeerterrein heeft uitgekozen. Ze maken zich zorgen om de nieuwe locatie en het mogelijke gedrag van camperaars die daar zullen verblijven.

“We hebben al ervaring met recreërende camperaars op het parkeerterrein”, vertelt Jansen. “Het is erg hinderlijk.” De bewoonster noemt de camperlocatie een aantasting van het woongenot. Volgens het plan van de gemeente mogen de campers er 48 uur staan, zonder kampeergedrag te vertonen. Omwonenden vragen zich af wie het kampeergedrag gaat handhaven als dit toch gebeurt.

 “We kunnen in Putten prachtige camperplaatsen realiseren waar niemand last van ondervindt”, vertelt Jansen. De alternatieve locaties zijn ook bij de gemeenten bekend. Burgemeester en wethouders willen de mogelijkheden gaan onderzoeken, maar wachten eerst het advies van de commissie Bezwaarschriften af.