NKC zegt convenant met Recron op

De NKC heeft het convenant met de Recron opgezegd, waarin was vastgelegd dat partijen samenwerken bij de ontwikkeling van camperplaatsen. Dit omdat de NKC en de Recron een verschillende uitleg geven aan de Wet markt en overheid en dit verschil van inzicht de uitvoering van het convenant in de weg staat.

Recron Convenant
Recron Convenant


Het verschil zit ‘m in de vraag of gemeenten zich met de aanleg en exploitatie van camperplaatsen kunnen bezighouden. De Recron vindt van niet, omdat het op gespannen voet zou staan met de Wet markt en overheid. De NKC stelt echter dat deze wet hierop niet van toepassing is, omdat er sprake is van een algemeen belang. Het faciliteren van het nog altijd groeiende campertoerisme sluit immers goed aan bij de gemeentelijke rol van het stimuleren van de lokale economie. De Recron spreekt van oneerlijke concurrentie door gemeenten, de NKC stelt echter dat de wet concurrentie niet verbiedt, zolang gemeenten zich aan een aantal spelregels houden.

Omdat het convenant de optie bevat dat gemeenten betrokken raken bij de aanleg en exploitatie van camperplaatsen, acht de NKC het convenant niet langer zinvol. De Recron heeft ermee ingestemd om ermee te stoppen.

Het convenant hield in dat de NKC bij Recron aangesloten bedrijven zou betrekken bij initiatieven om camperplaatsen te realiseren, zodat ze een rol kunnen spelen in de exploitatie. Daar stond tegenover dat Recron-leden die hiervan afzien, zich niet zouden verzetten tegen dergelijk initiatieven. Het convenant zou beide partijen winst bieden: de recreatieondernemers kregen hiermee de gelegenheid een rol te spelen in de groeiende markt van de camperrecreatie, de NKC zou in goed overleg met Recron meer armslag krijgen om camperplaatsen te realiseren.

Overigens heeft de NKC de laatste jaren wel positieve ervaringen opgedaan in de samenwerking met recreatiebedrijven, als het gaat om het campervriendelijker maken van Nederland. Daar gaat de NKC dan ook graag mee door, net als met het adviseren van gemeenten bij de aanleg van camperplaatsen.