Belgen willen duidelijk camperplaatsenbeleid

De kampeerdersorganisatie Vlaamse Kampeertoeristen vzw heeft de nieuwe minister van Toerisme in België opgeroepen om ‘het repressieve motorhomebeleid om te buigen naar een gastvrij en innoverend kampeerautobeleid, naar analogie van de ons omringende landen’.

LS Boete Oostende

Ondervoorzitter Ben Van den Bossche reageert hiermee op een brief die Recread - de Belgische Recron - in de aanloop van de verkiezingen aan een nieuw te vormen regering heeft gestuurd. Strekking hiervan is dat campingeigenaren best voorzieningen voor camperaars willen aanleggen, maar dat de overheid dan wel steviger moet optreden tegen het wildcamperen op parkeerplaatsen en degelijke. Maar Van de Bossche wijst erop dat camperaars meestal liever niet op campings staan. Ze hebben een ander reis- en bestedingspatroon besteden vaak geld bij de lokale middenstand en de horeca.

In België is vaak onduidelijk of overnachten in de camper ergens is toegestaan. Hoofdredacteur Albert De Groeve van het Belgische camperblad Zwerfauto legt uit dat de lokale overheden in België bepalen of dit mag. Omdat dit beleid nogal eens wijzigt, heerst er vaak onduidelijkheid, zowel onder camperaars als onder politieagenten. Ook Nederlandse camperaars doen hier soms ervaring mee op, zo blijkt uit het komende nummer van het ledenblad Kampeerauto van de NKC. Dat verschijnt volgende week.