Wegenbelasting camper


Als een camper op naam staat, moet de eigenaar wegenbelasting betalen. Hoeveel wegenbelasting je moet betalen, hangt af van het feit of de kampeerauto voldoet aan de fiscale inrichtingseisen van de Belastingdienst.

De aantekening "kampeerauto" of " kampeerwagen" op het kentekenbewijs is niet voldoende om in aanmerking te komen voor het kampeerautotarief (bijzonder tarief). De  kampeerauto moet ook voldoen aan de fiscale inrichtingseisen. 

Controleer bij de eerste aanslag die de belastingdienst altijd stuurt aan een nieuwe eigenaar, of de aanslag gebaseerd is op het kwarttarief. Per 1 januari 2013 wordt een tenaamstelling van een voertuig dat al eerder fiscaal erkend is als kampeerauto gezien als verzoek om toepassing van het kwarttarief, zie deze link. Toch geven wij het advies om dit ook zelf te controleren. Neem bij een onjuiste aanslag contact op met de Belastingtelefoon auto. (0800-0749, maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur)

Is de camper niet eerder als kampeerauto geregistreerd in Nederland dan dient een 'Verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief' ingediend te worden bij de belastingdienst. Neem hiervoor contact op met de Belastingtelefoon auto, zie de gegevens hierboven.

Wegenbelasting camper berekenen

Voor een camper is de wegenbelasting over een tijdvak van drie maanden een kwart van de belasting die je moet betalen voor een personenauto met hetzelfde ledig gewicht.

Voor campers die bedrijfsmatig worden verhuurd, is de wegenbelasting over een tijdvak van drie maanden de helft van de belasting die je moet betalen voor personenauto’s. Ook als de kampeerauto op naam van de huurder wordt gesteld, moet de huurder het halftarief betalen.

Start hier de tool 'berekening motorrijtuigenbelasting' van de Belastingdienst om de wegenbelasting te berekenen.

De tabel voor de wegenbelasting loopt tot 5050 kg. Neem voor het tarief van een camper met een hoger ledig gewicht contact op met de Belastingdienst Auto.

Vrijstelling voor campers

Vanaf 1 januari 2014 geldt een vrijstelling voor alle motorrijtuigen die ten minste 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. De datum 1e toelating bepaalt wanneer een motorrijtuig voor het eerst in gebruik is genomen.

Overgangsregeling voor oldtimers vanaf 1 januari 2014
Is uw motorrijtuig voor het eerst in gebruik genomen op 1 januari 1974 of later maar vóór 1 januari 1988? Dan kan je gebruikmaken van de overgangsregeling. Jouw motorrijtuig komt alleen in aanmerking voor de overgangsregeling, als het gaat om een:

  • personenauto of bestelauto die uitsluitend bestemd is om op benzine te rijden
  • motor
  • vrachtauto die u niet bedrijfsmatig gebruikt
  • autobus die u niet bedrijfsmatig gebruikt

Let op!
Heb je een personenauto of bestelauto die niet uitsluitend bestemd is om op benzine te rijden?
Dan kom je niet in aanmerking voor de overgangsregeling. Je betaalt vanaf 1 januari 2014 volledig motorrijtuigenbelasting tot je auto 40 jaar is. Voor campers die aan de fiscale inrichtingseisen van de belastingdienst voor een kampeerauto voldoen geldt dat men hiervoor in aanmerking komt voor het kwarttarief.

Heb je een camper op benzine en valt het bouwjaar binnen de termijn die geldt voor de overgangsregeling?
In dat geval heb je de mogelijkheid om voor de overgangsregeling of voor het bijzonder tarief te kiezen. De overgangsregeling pakt waarschijnlijk voordeliger uit maar heeft de beperking dat er in de wintermaanden niet van de camper gebruik gemaakt kan worden. Ontvang je een aanslag voor een ander tarief dan kan je bij de belastingdienst een verzoek indienen voor de overgangsregeling oldtimers of het bijzonder tarief voor kampeerauto's.

Welk tarief betaal je bij de overgangsregeling voor jouw oldtimer?
Het tijdvak waarover je wegenbelasting betaalt bij de overgangsregeling is een kalenderjaar. Je betaalt een kwart van de wegenbelasting die je normaal per kalenderjaar betaalt, maar maximaal € 120. Je moet dit bedrag betalen voordat het tijdvak begint. Het tarief op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar is bepalend. Als je gebruik maakt van de overgangsregeling mag je je motorrijtuig niet op de weg gebruiken in de maanden januari, februari en december van hetzelfde tijdvak. Alleen als het motorrijtuig in die maanden een APK moet ondergaan, mag je met het motorrijtuig naar het keuringsstation rijden.

Downloads wegenbelasting voor campers

Meer informatie