Dit moet je weten over het kenteken- en rijbewijs

Welk rijbewijs is nodig om in een camper te rijden? Wat moet er op het kentekenbewijs staan? Voor rijden met een camper gelden andere eisen dan voor rijden met een personenauto. Waar moet je zoal op letten?

Maximaal gewicht camper + geschikt rijbewijs

Bij campers zijn er verschillende gewichtscategorieën. Met het gewicht van de camper wordt de toegestane maximummassa bedoeld. Dit is het lege gewicht + het maximale laadvermogen. Welk rijbewijs vereist is, hangt af van het maximaal gewicht van de camper en het maximaal aantal personen dat vervoerd kan worden (exclusief bestuurder).

 • Tot 3.500 kilogram. Deze campers mag je besturen met een rijbewijs B. Maximum aantal zitplaatsen: 8.
 • Tussen de 3.500 en 7.500 kilogram. Voor deze campers heb je minimaal een rijbewijs C1 nodig. Maximum aantal zitplaatsen: 8.
 • Boven 7.500 kilogram. Voor deze campers is een rijbewijs C vereist. Maximum aantal zitplaatsen: 8.

Let op! Een camper die als maximaal toegestane massa 3.500 kilogram heeft, mag met lading, inclusief bestuurder en passagiers, nooit meer dan dit maximum wegen, ook al heb je een rijbewijs C1 of C.

Geschikte rijbewijzen voor campers

Rijbewijs B

Voor campers met een maximale massa van niet meer dan 3.500 kg, niet ingericht voor het vervoer van meer dan 9 personen (inclusief bestuurder). Camperaars binnen deze categorie hebben ook bevoegdheid voor het besturen van een camper met een aanhangwagen. Daarvoor gelden echter twee voorwaarden:

 • De aanhangwagen mag totaal (massa leeg voertuig + laadvermogen) niet zwaarder zijn dan 750 kg.
 • De aanhangwagen mag zwaarder zijn dan 750 kg, mits de aanhangwagen inclusief laadvermogen niet zwaarder is dan de ledige massa van het trekkende voertuig. Daarbij mag de toegestane maximum massa van de totale combinatie (trekkend voertuig plus aanhangwagen) niet meer dan 3.500 kg zijn. (Als je rijbewijs B+ (code 96) hebt, mag de totale combinatie (trekkend voertuig plus aanhangwagen) zelfs max. 4.250 kg wegen)


Rijbewijs C1

Voor campers anders dan die van categorie D, waarvan de maximaal toegestane massa meer dan 3.500 kg, maar ten hoogste 7.500 kg bedraagt. Aan de campers van deze categorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een maximaal toegestane massa van 750 kg.

Tip: Als NKC-lid ontvang je bij verschillende rijscholen korting als je het C1-rijbewijs wilt gaan halen. Kijk voor meer informatie hier.

Rijbewijs C

Voor campers anders dan rijbewijscategorie D, waarvan de maximum toegestane massa meer bedraagt dan 3.500 kg. Aan de campers van deze categorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een maximaal toegestane massa van 750 kg.

Rijbewijs BE

Voor de samenstelling van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg.

Voor het trekkende voertuig geldt een toegestane maximum massa van 3.500 kg. Ook voor de aanhanger (of oplegger) geldt sinds januari 2013 een maximum gewicht van 3500 kg.

Let op! Bepalend zijn de gewichten zoals deze staan vermeld op het voor de aanhangwagen afgegeven kentekenbewijs. Ook bepalend zijn de trekgewichten (het geremde en ongeremde gewicht) die op het kentekenbewijs van het trekkende voertuig staan.

Rijbewijs C1E

Voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C1 en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg, mits de maximaal toegestane massa van het zo gevormde samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt en de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen de 'massa leeg voertuig' van het trekkende voertuig niet overschrijdt.

Rijbewijs CE

Voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg.

Code 78

Staat er achterop je rijbewijs in kolom 12 achter de rijbewijsklasse '78', dan geldt die regel alleen voor voertuigen met een automatische versnelling. Je mag dan geen handgeschakelde auto rijden voor die categorie.

Medische keuring rijbewijs

Wanneer is een medische keuring verplicht?

 • Bij een verandering in de medische situatie. Volgens de wet moeten bestuurders geestelijk en lichamelijk rijgeschikt zijn. Een gezondheidsverklaring kan nodig zijn. Kijk voor meer informatie op de website van het CBR.
 • Bij het halen of verlengen van het ‘groot rijbewijs’ (rijbewijs C, CE, C1 of C1E). Hier is een gezondheidsverklaring vereist. Kijk voor meer informatie op de website van het CBR.
 • Bij verlenging van het rijbewijs na je 75e is. Hier is een gezondheidsverklaring met medisch verslag vereist. Kijk voor meer informatie op de website van het CBR. Start deze procedure minimaal 4 maanden voor het verlopen van het rijbewijs.

Kentekenbewijs

Op het kentekenbewijs staan het rijklaargewicht van het voertuig, de technisch toegestane maximummassa, de toegestane maximummassa en voor hoeveel personen de camper is ingericht. Het begrip ingericht heeft betrekking op de voorzieningen voor de passagiers in de vorm van een stoel en een autogordel. Op het typeplaatje in de camper staat het maximale gewicht van de achteras en de vooras. Deze gegevens zijn ook te vinden als je op de homepage van de RDW het kenteken invult.

Kentekenbewijs vanaf 1 januari 2014

De RDW geeft sinds 1 januari 2014 het kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd) af. Het kentekenbewijs bestaat uit:

 • Kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard)

 

 • Tenaamstellingscode: het deel dat nodig is bij overschrijving van het kenteken en dat bewaard moet worden. 
 • Kentekenbewijs deel II: dit papieren deel ontvang je alleen als je een voertuig uitvoert.

Kijk voor meer informatie over het kentekenbewijs op de website van de RDW.

Voertuigcategorie (J)

Bij de meeste campers staat hier M1/SA.
SA staat voor de inrichting als kampeerauto. Let op dit betreft de registratie bij de RDW, de belastingdienst hanteert wat strengere voorwaarden om voor kampeerauto tarief in aanmerking te komen.
M1 staat voor personenauto met  minstens 4 wielen en max. 9 zitplaatsen inclusief bestuurder.
M2 en M3 staat voor bussen met meer dan 9 zitplaatsen, dit komt voor campers nagenoeg niet voor.
N1 staat voor lichte bedrijfswagens tot 3500 kg (bestelwagens). Dit komt soms voor bij oude campers en incidenteel na import van een recentere camper.
N2 en N3 staan voor bedrijfswagens boven 3500 kg (vrachtauto's). Dit komt soms voor bij oude campers en komt incidenteel voor na import van een camper.
Staat er op jouw kentekencard N1 (of N2, N3), betreft het een dus bedrijfswagen. Hiervoor kunnen andere verkeersregels gelden (per land verschillend) voor bijvoorbeeld max. snelheid, inhalen en parkeren. Ook milieuzone's zijn soms afwijkend t.o.v. auto's met M1 en tolkosten zijn nog wel eens hoger. Omdat het voor de wegenbelasting niet uitmaakt kan je overwegen de N-registratie bij de RDW om te laten zetten naar een M-registratie. Bekijk vooraf wat er voor jouw camper mogelijk is.

 

Typegoedkeuring (K)

Om de weg op te gaan, moeten campers zijn voorzien van een Europese typegoedkeuring. De aanvraag hiervan wordt door de fabrikant gedaan bij de goedkeuringsinstantie van een lidstaat. De aanvraag gaat vergezeld van een informatiedossier. Bij de aanvraag van een typegoedkeuring van een camper controleert de EG-typegoedkeuringsinstantie op de technische normen die van toepassing zijn en op de meegeleverde documentatie.

Euroklasse en emissieklasse (V.9)

De Euro-klasse vindt je achter V.9 achter het woord EURO. De emissieklasse mag je in Nederland en België gelijkstellen aan de Euroklasse. Van belang voor de milieuzones. Als je in andere landen voor een vignet bijvoorbeeld de EURO klasse moet opgeven, moet op je kentekenbewijs ook echt het woord EURO staan met een cijfer er achter. Je vult dan bijvoorbeeld in : "Euro 5". De in Nederland gebruikte term 'emissieklasse' is niet voldoende voor de meeste andere landen!
Staat er op je kentekencard geen Euro klasse, dan heeft de RDW misschien toch de waarde voor je uitgezocht. Je kan die vinden op de RDW website. Vul je kenteken in en kijk onder het tabje Motor & Milieu. Onder het kopje 'Motor' vindt je (indien bekend) de Emissieklasse Diesel. Onder het Kopje uitstoot vindt je overigens ook de officiële Euro klasse achter V.9 (indien bekend).

Certificaat van overeenstemming (CVO)

Als houder van een typegoedgekeurde camper verstrekt de fabrikant een certificaat van overeenstemming (CVO). Elk lidstaat registreert nieuwe campers en staat de verkoop of het in het verkeer brengen daarvan op grond van hun constructie en werking alleen toe wanneer de kampeerauto’s beschikken over een geldig CVO.

In Nederland is de RDW de uitvoerende instantie die campers registreert in een voor iedere kampeerauto afzonderlijk kentekenregister. Het is een basisregister met informatie over het voertuig en zijn eigenaar. Bij het in het verkeer brengen van de camper geeft de RDW een kentekenbewijs af en voorziet het van een uniek kentekennummer.

Massa camper

Campers hebben verschillende massa’s. Hieronder volgt een beknopte toelichting.

Massa voertuig in rijklare toestand (G)

Dit is de massa van het voertuig mét carrosserie en inclusief koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof, reservewiel, gereedschap en de bestuurder. Voor het vaststellen van de massa moet de brandstoftank voor 90 procent zijn gevuld en wordt het gewicht van de bestuurder op 75 kg gesteld.

Massa ledig voertuig

Dit is de massa van het voertuig in rijklare toestand (G) verminderd met 100 kg. Het wordt gehanteerd bij het bepalen van de wegenbelasting.

Technisch maximum massa voertuig (F.1)

Dit is volgens de specificaties van de fabrikant. Het geeft aan wat technisch gezien aan massa mogelijk is. Zowel op het typeplaatje als op het kentekenbewijs staat deze massa aangegeven.

Toegestane maximum massa voertuig (F.2)

De RDW geeft dit op het kentekenbewijs aan. Het laadvermogen = toegestane maximum massa - massa ledig voertuig. 

Wijzigen toegestane maximum massa

Het verhogen of verlagen van de toegestane maximum massa is soms mogelijk zonder keuring van de RDW. We adviseren wel om altijd contact op te nemen met de RDW. Wel zijn er verschillende voor en nadelen verbonden aan het opwaarderen van de camper.

Import gebruikte campers

Gebruikte campers die vanuit het buitenland zijn geïmporteerd, zijn gedurende de gebruiksperiode in het land van import veelal met allerlei extra's uitgerust, waardoor het voertuig zwaarder is geworden.

Bij de importkeuring, die nodig is om een Nederlands kentekenbewijs te kunnen krijgen, wordt er door de RDW alleen gewogen als er van categorie gewisseld is. Bijvoorbeeld van B naar C1 of omgekeerd. De keurmeester kan bij uitzondering besluiten een weging uit te voeren als hij het vermoeden heeft dat het voertuig afwijkend weegt dan de papieren aangeven.