De motor en het milieu


Koolstofdioxide is een van de broeikasgassen in onze atmosfeer. De steeds hogere concentratie koolstofdioxide draagt bij tot de opwarming van de aarde, aldus de deskundigen.

Het landelijk en internationaal streven is om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen. Met het programma Het Nieuwe Rijden tracht de overheid ons bewust te maken van het feit dat het gebruik van de auto en onze rijstijl invloed hebben op de uitstoot van koolstofdioxide.

Het rijden met onze camper leidt nu eenmaal tot uitstoot van CO2. Met de aangeleerde rijstijl van Het Nieuwe Rijden kunnen we het brandstofverbruik verminderen en daardoor een lagere uitstoot van CO2.

Uitstoot van CO2

Er is een relatie tussen het brandstofverbruik en de uitstoot van koolstofdioxide. In een verbrandingsmotor worden lucht en brandstof onder meer omgezet in CO2. Nu is er enig verschil tussen de hoeveelheid uitstoot van CO2 door de dieselmotor en door die van de benzinemotor.

Er zijn een paar belangrijke verschillen die de dieselmotor zuiniger maken. In de eerste plaats heeft de diesel een hogere calorische waarde dan benzine, diesel: 36 gJ/m3 tegenover benzine: 33gJ/m3.

Per kilometer is de diesel al zuiniger. Voorts is de verbranding bij een dieselmotor ideaal. Bij een hoge druk wordt de diesel ingespoten waarbij de diesel in 1 keer ontbrand. De zogenaamde 'zelfontbranding' die bij een temperatuur van ca. 250 graden plaats vindt.

De verbranding in een dieselmotor is effectiever dan die van de benzinemotor. Vandaar dat een dieselmotor, relatief gezien, meer CO2 uitstoot.

Het rendement van een dieselmotor ligt tussen de 40 en 45% en van de benzinemotor tussen de 25 en 30%. Op een druppel diesel rijden we dus meer kilometers.

Een rekensommetje maakt duidelijk wat het verschil is in de uitstoot van koolstofdioxide.

Benzinemotor

Een liter benzine levert ca. 2,39 kg CO2 op. Bij een verbruik van 10 liter per 100 km (1: 10) stoot deze motor 10 x 2,39 kg CO2 = 23,9 kg CO2 per 100 km. Dit komt overeen met 239 gram CO2 per kilometer.

Bij een verbruik van 5 liter per 100 km (1:20) stoot de motor 5 x 2,39 kg CO2 = 11,95 kg CO2 per 100 km. Dit komt overeen met 119,5 gram CO2 per kilometer.

Een benzinemotor met een lager brandstofverbruik stoot minder CO2 uit.

Kijk hier voor de werking van de benzinemotor

Hoe zit dat bij de dieselmotor?

Dieselmotor

Een liter diesel levert ca. 2,67 kg CO2 op. Bij een verbruik van 10 liter per 100 km (1:10) stoot deze motor 10 x 2,67 kg CO2 = 26,7 kg CO2 per 100 kilometer uit. Dit komt overeen met 267 gram CO2 per kilometer.

Bij een verbruik van 5 liter per 100 kilometer (1:20) stoot de motor 5 x 2,67 kg CO2 = 13,35 kg CO2 per 100 kilometer uit. Dit komt overeen met 133,5 gram CO2 per kilometer.

De bovenstaande uitkomsten zijn bij benadering. Als bestuurder is het onmogelijk een constant verbruik van bijvoorbeeld 10 liter op de 100 km te realiseren. Afhankelijk van de rijstijl van de bestuurder en de omstandigheden (korte of lange ritten) waaronder gereden wordt varieert het verbruik.

Kijk hier voor de werking van de dieselmotor.

Brandstofverbruik in de winter

Het brandstofverbruik is in de winter hoger dan in de zomer. Dat komt onder meer omdat de onderdelen van de motor en van de transmissie van metaal zijn. De metalen delen krimpen als het ware, de spelingen worden kleiner, waardoor er wrijvingsverliezen optreden. Dat kost extra energie en dus brandstof.

De bandenspanning speelt ook een belangrijke rol bij verhoogd brandstofverbruik. Bij lage temperaturen daalt de bandenspanning met ongeveer 0,1 bar per 10 graden Celsius temperatuurverschil. In de winter kan dat oplopen tot zo'n 0,2 bar. Dat verhoogt de rolweerstand en kost extra energie en dus brandstof.

Informatie over Europese emissiestandaard

Gerelateerde informatie