Brandstoffen

Sinds eind 2018 zijn alle tankstations in de Europese Unie verplicht met een sticker het type brandstof aan te geven. Met de brandstofsticker is in een oogopslag duidelijk welke brandstof er voor een voertuig getankt moet worden.

Vooral in het buitenland is dit handig. Met de sticker verdwijnt onduidelijkheid die een andere taal of merknaam met zich mee kan brengen.

Bij nieuwe voertuigen staat de informatie over de te tanken brandstof in het instructieboekje en komt in de buurt van de vulopening voor de brandstof een sticker.

Diesel

Diesel heeft een vierkante sticker. Met het getal na de B wordt het maximum percentage biodiesel in de brandstof aangegeven.

Reguliere diesel wordt aangeduid met B7. Voor nieuwe dieselsoorten, zoals B10 en XTL is het advies bij de dealer of fabrikant te informeren of deze brandstof geschikt is voor het voertuig. XTL geeft aan dat de brandstof synthetisch is en niet van ruwe aardolie is gemaakt.

Biodiesel

In enkele landen zoals in Duitsland, Zweden en Oostenrijk is het mogelijk biodiesel te tanken. Deze brandstof is aanmerkelijk goedkoper en is milieuvriendelijker dan de gewone reguliere diesel. De vraag is echter of de diesels in onze campers op deze brandstof kunnen draaien.

Wat is biodiesel?

Biodiesel ontstaat door het chemisch bewerken van Puur Plantaardige Olie (PPO). PPO, in feite de ‘grondstof’ voor biodiesel, heeft geen verdere bewerking ondergaan. Biodiesel als motorbrandstof voldoet aan de EN 14214-norm en de gewone reguliere dieselbrandstof voldoet aan de EN 590-norm.

Kan ik biodiesel gebruiken?

Wanneer je biodiesel wilt tanken, is er een vrijgave nodig van de fabrikant van het voertuig. Als de fabrikant het gebruik van deze brandstof toestaat, is dat vermeld in het instructieboekje en/of bij de tankdop.

Geen vrijgave? Kijk dan uit!

Motoren in voertuigen die van de fabrikant geen vrijgave hebben gekregen om biodiesel te gebruiken, kunnen schade oplopen aan het brandstofsysteem. Zo kunnen de afdichtingen in het brandstofsysteem gaan lekken en door de snelle veroudering van biodiesel vrijgekomen zuren en methanol ontstaat er roestvorming in het systeem.

Bij één of twee keer tanken zal het gebruik van biodiesel dat aan de EN 14214-norm voldoet misschien geen schade tot gevolg hebben. Bij langdurig gebruik in een daarvoor niet geschikt voertuig wel! Dus, kies een andere pomp waar de ‘gewone’ diesel verkrijgbaar is. Zo voorkom je op termijn veel narigheid.

Benzine

De sticker voor benzine heeft een ronde vorm. Met het getal na de E wordt het maximum percentage biocomponenten in de brandstof aangegeven.

Biocomponenten zijn gebaseerd op ethanol en worden gemaakt uit plantaardige grondstoffen. Biocomponenten worden toegevoegd om de uitstoot van kooldioxide (CO2) te verminderen

Gewone benzine wordt aangeduid met de E5 sticker. E85 is alleen geschikt voor voertuigen met een zogenoemde flex fuel motor.

Let op: de E-waarde is geen vervanging voor de aanduiding van Euro 95 en Euro 98. Bij benzinevoertuigen moet zowel de E-waarde als ook het octaangetal (95 of 98) overeenkomen met de aanduiding op de pomp.

Gas

De stickers voor gas zijn ruitvormig.

Aardgas

In Nederland rijden nog maar weinig voertuigen op aardgas. In een EU-convenant is echter afgesproken dat in 2020 tien procent van alle vloeibare brandstoffen vervangen moet worden door aardgas. Dat komt in Nederland neer op zeshonderdduizend voertuigen en zo'n twaalfhonderd tankstations die in de behoefte van deze brandstof moeten voorzien.

Er zijn dan ook interessante ontwikkelingen rond het gebruik van aardgas, onder te verdelen in Compressed Natural Gas (CNG) en Liquefied Natural Gas (LNG). Wellicht dat het in de toekomst dus mogelijk wordt om de camper uit te rusten met een aardgasinstallatie. De techniek is er al.

Brandstofverbruik van campers in de winter

Het brandstofverbruik van campers is in de winter hoger dan in de zomer. Dit komt onder meer omdat de onderdelen van de motor en van de transmissie van metaal zijn. De metalen delen krimpen als het ware, de spelingen worden kleiner, waardoor er wrijvingsverliezen optreden. Dat kost extra energie en dus brandstof.

De bandenspanning speelt ook een belangrijke rol bij verhoogd brandstofverbruik. Bij lage temperaturen daalt de bandenspanning met ongeveer 0,1 bar per 10 graden Celsius temperatuurverschil. In de winter kan dat oplopen tot zo'n 0,2 bar. Dat verhoogt de rolweerstand en kost extra energie en dus brandstof.