Motor en het milieu

Het rijden met de camper leidt tot de uitstoot van CO2. Slecht voor het milieu, maar onontkoombaar. Toch kun je als camperaar invloed uitoefenen op de hoeveelheid uitstoot van koolstofdioxide.

Volgens deskundigen draagt de steeds hogere concentratie koolstofdioxide bij aan de opwarming van de aarde. Het (inter)nationaal streven is daarom de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen. Met het programma ‘Het Nieuwe Rijden’ tracht de overheid ons bijvoorbeeld bewust te maken dat het gebruik van de auto en onze rijstijl invloed hebben op de uitstoot van koolstofdioxide. 

Zo zou de rijstijl van ‘Het Nieuwe Rijden’ leiden tot verminderd brandstofverbruik verminderen en dus een lagere CO2-uitstoot.

Dieselmotor vs benzinemotor: verschil in CO2-uitstoot

Er is een relatie tussen het brandstofverbruik en de uitstoot van koolstofdioxide. In een verbrandingsmotor worden lucht en brandstof onder meer omgezet in CO2. Nu is er enig verschil tussen de hoeveelheid uitstoot van CO2 door de dieselmotor en door die van de benzinemotor.

Er zijn een paar belangrijke verschillen die de dieselmotor zuiniger maken:

  • Diesel heeft een hogere calorische waarde dan benzine; 36 gJ/m3 tegenover 33gJ/m3. 
  • De verbranding bij een dieselmotor is ideaal. Bij een hoge druk wordt de diesel ingespoten, waarbij de diesel in één keer ontbrandt. De zogenaamde 'zelfontbranding', die bij een temperatuur van ca. 250 graden plaatsvindt. 
  • De verbranding in een dieselmotor is effectiever dan die van de benzinemotor. Vandaar dat een dieselmotor, relatief gezien, meer CO2 uitstoot. 
  • Het rendement van een dieselmotor ligt tussen de 40 en 45% en van de benzinemotor tussen de 25 en 30%. Op een druppel diesel rijden we dus meer kilometers.

Een rekensommetje maakt duidelijk wat het verschil is in de uitstoot van koolstofdioxide:

Benzinemotor

Een liter benzine levert ca. 2,39 kg CO2 op. Bij een verbruik van 10 liter per 100 km (1: 10) stoot deze motor 10 x 2,39 kg CO2 = 23,9 kg CO2 per 100 km. Dit komt overeen met 239 gram CO2 per kilometer.

Dieselmotor

Een liter diesel levert ca. 2,67 kg CO2 op. Bij een verbruik van 10 liter per 100 km (1:10) stoot deze motor 10 x 2,67 kg CO2 = 26,7 kg CO2 per 100 kilometer uit. Dit komt overeen met 267 gram CO2 per kilometer

Let op: bovenstaande uitkomsten zijn bij benadering. Als bestuurder is het onmogelijk een constant verbruik van bijvoorbeeld 10 liter op 100 km te realiseren. Afhankelijk van de rijstijl van de bestuurder en de omstandigheden (korte of lange ritten) waaronder gereden wordt, varieert het verbruik. 

Biodiesel en het milieu

Aangenomen wordt dat bij het gebruik van biodiesel de uitstoot van zwavel en stikstofoxide beduidend lager is. Ook de uitstoot van roet ligt op een lager niveau. De CO2 reductie is ca 30%. Wees er wel zeker van dat de fabrikant de camper heeft vrijgegeven voor het gebruik van deze brandstof.

Rijden op aardgas is schoner

Rijden op aardgas (CNG) is aanzienlijk beter voor het milieu dan rijden op de tot nu toe gangbare brandstoffen. Aardgasvoertuigen stoten minder vervuilende stoffen uit dan voertuigen die op benzine, diesel of LPG rijden. Aardgas bestaat namelijk voor het grootste gedeelte uit methaan. Hierdoor stoot het, relatief gezien, het minste kooldioxide uit, het gas dat bijdraagt aan het broeikaseffect.

Daarnaast produceert een aardgasmotor minder verzurende emissies ofwel uitstoot dan traditionele brandstoffen. Ook de uitstoot van stoffen waar de mens direct last van heeft, zoals roet, giftige, stinkende en kankerverwekkende verbindingen, is minimaal. Voertuigen die op aardgas rijden, voldoen aan alle geldende Europese emissiestandaards. De exacte emissies hangen af van verschillende factoren, zoals het type motor, de onderhoudstoestand van de motor en uiteraard de rijstijl van de bestuurder.

Zo blijkt uit onderzoek dat bijvoorbeeld de uitstoot van stikstofoxiden met ongeveer 90% vermindert ten opzichte van vergelijkbare dieselmotor.

Groen gas

Er bestaat ook zogenoemd groen gas. Deze hernieuwbare energiebron wordt geproduceerd uit afvalwaterslib en biomassa, zoals GFT-afval en mest. Rijden op groen gas vermindert de CO2 uitstoot met minimaal 90% in vergelijking tot benzine en diesel. Het verbetert de luchtkwaliteit aanzienlijk ten opzichte van diesel door de sterk verminderde fijnstof en NOx uitstoot. Het gas wordt gezien als de duurzame opvolger van aardgas.