NKC heeft nieuwe voorzitter raad van toezicht

De ledenraad van de NKC heeft afgelopen zaterdag Michiel Bosman benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht en technisch voorzitter van de ledenraad. Hij volgt Jaap Bartoo op, die na het maximum van twee termijnen afscheid neemt.

Het was de laatste vergadering van de ledenraad in de huidige samenstelling, want in september vinden er verkiezingen plaats voor de nieuwe ledenraad. De ledenraad heeft verder het bestuur van de NKC en de raad van toezicht decharge verleend voor het beleid in 2022. Ook is gesproken over aanpassingen in het contributiemodel en de ontwikkelingen rond een platform en NKC-app waar camperaars straks al hun informatie kunnen vinden en diensten en producten van de NKC kunnen oproepen.

Jaap Bartoo

Als camperaar wist de scheidende voorzitter Jaap Bartoo (68) heel goed wat er speelt onder camperaars en kon hij deze kennis moeiteloos inzetten voor de NKC. Zijn bestuursstijl kenmerkte zich door rust en aandacht voor lopende processen, zoals de professionalisering van de vereniging, oog voor bedrijfsmatigheid en de verzelfstandiging van Campercontact. Bartoo was eerder ook al bestuurlijk actief binnen de vereniging en heeft dus vele jaren de groei mogen begeleiden. De NKC is hem veel dank verschuldigd en wenst Jaap Bartoo veel camperplezier, waar hij nu meer tijd voor heeft.

Jaap Bartoo

Michiel Bosman

Michiel Bosman

Michiel Bosman (54) is sinds juni 2019 lid van de raad van toezicht en lid van de auditcommissie. Hij is een expert op het terrein van verzekeringen. In zijn dagelijkse leven runt hij een eigen consultancy- en adviesbedrijf. Ook is hij lid van de raad van toezicht van OPOZ (Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer). Bosman is nog geen actieve camperaar, maar is voornemens hier snel ervaring in op te doen. Daarnaast is hij een fanatieke wedstrijdschaker. De NKC wenst Michiel Bosman veel succes in zijn rol als voorzitter van de raad van toezicht.