NKC klaar voor de toekomst

Hoe kan de NKC inspelen op veranderingen in de samenleving en toekomstbestendig blijven? Dat was het centrale thema van een NKC-congres op zaterdag 16 maart.

Enkele tientallen camperliefhebbers van diverse pluimage, leden en niet-leden en medewerkers van de NKC waren bijeen om onder leiding van Niels Hansen en Marten Zwaving van het bureau Fresh Forward te buigen over vragen als: hoe willen volgende generaties camperen; wat is de rol van de NKC in pakweg 2030; en hoe moet de NKC zich ontwikkelen? Dit ook in het licht van het Strategisch Plan 2026, waarin de NKC de missie heeft verwoord om op termijn diensten te verleden aan zo’n één miljoen camperaars.

Naturiteit

Een in het oog springend thema was daarbij naturiteit, ofwel de wens om actief voor de persoonlijke omgeving te zorgen. Dat gaat verder dan duurzaamheid, zo stelden Hansen en Zwaving. Het gaat ook om de behoefte aan oprechte menselijke aandacht, de menselijke maat en een persoonlijke benadering. Voor de NKC betekent naturiteit dan ook niet alleen meer aandacht voor initiatieven die de natuur ten goede komen en het schoon en onbeschadigd achterlaten van de omgeving, maar ook een kritische blik op het aanbod van diensten en ervoor te zorgen dat dit is toegesneden op de specifieke wensen en behoeften van camperaars.

Datagedreven

In brainstormsessies over andere belangrijke thema’s werd nagedacht wat het droomscenario voor de toekomst van de NKC zou zijn, maar ook hoe de nachtmerrie er zou uitzien. In zijn slotwoord toonde directeur-bestuurder Stan Stolwerk zich blij met het enthousiasme en de bijdragen van de aanwezigen. “Voor ons zijn de digitale ontwikkelingen van belang, zoals chatbots, datagedreven opereren, kunstmatige intelligentie en dergelijke, maar zeker ook de persoonlijke aandacht voor camperaars. Om hun belevingswereld te kennen en de dienstverlening daar op af te stemmen. Deze dag geeft ons ongelooflijk veel energie en vertrouwen voor de toekomst.”