Strengere regels Duitse milieusticker

De boetes voor het niet hebben van een geldige milieusticker in Duitsland zijn onlangs flink verhoogd van € 40,- naar € 80,-. Dit geldt zowel voor het binnenrijden van een zone zonder sticker als met de verkeerde klasse-indeling.

Advies milieu

Duitsland heeft de controle inmiddels verscherpt en overweegt bovendien een blauwe sticker 6 in te voeren, waarvoor motorisch nog hogere eisen gelden ten aanzien van de uitstoot.

Europese Commissie

De strengere regels zijn het gevolg van een waarschuwing van de Europese Commissie. Die constateerde dat Duitsland niet voldoet aan de afgesproken vermindering van de uitstoot van fijnstof. Ook Spanje, Italië, Portugal, Frankrijk en Groot-Brittannië kregen die mededeling.

De invoering van de blauwe sticker is vooralsnog omstreden. Naar schatting zouden dan dertien miljoen voertuigen uit de Duitse binnensteden worden verbannen, met name de diesels.

Voor meer bijzonderheden over de Umweltzones, zie de adviespagina van de NKC.