Milieu


In toenemende mate worden in Europa milieuzones ingevoerd. Dicht bij huis worden we hier in Duitsland het eerst mee geconfronteerd.

In België heeft Antwerpen per 1 februari 2017 een milieuzone. Ook bijvoorbeeld Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje en Italië kennen milieuzones.
Utrecht heeft in 2015 als eerste Nederlandse plaats een milieuzone ingesteld waarbij ook campers geweerd worden uit het centrum. Camperaars die binnen de Utrechtse zone wonen kunnen een aantal malen per jaar een ontheffing aanvragen. Rotterdam kent sinds 2016 een milieuzone die in 2020 weer voor oude diesels toegankelijk zal zijn.
Amsterdam heeft vanaf 1 januari 2017 een milieuzone. Bedrijfsauto's van voor 2000 met een dieselmotor mogen de zone niet in. Campers op kenteken geregistreerd als bedrijfsauto (N1) vallen onder deze regeling. Is de camper geregistreerd als personenauto (M1) dan mag u de zone binnen met de camper.
Vanaf 1 januari 2019 heeft Arnhem een milieuzone voor het centrum van die stad voor campers op personenautokenteken van voor 2005.

De Duitse milieusticker

Waar zijn de de huidige milieuzones?
Een aantal centra van grote Duitse steden en een grotere zone in het Roergebied kun je alleen bezoeken met voertuigen die voldoen aan de normen voor de uitstoot van uitlaatgassen. Doorgaande autosnelwegen in het Roergebied zijn uitgezonderd van de milieuzone. Klik hier voor een overzicht van de zones.

Wat als ik geen milieusticker heb?
Wie zonder de vereiste milieusticker een milieuzone inrijdt kan een boete krijgen van 80 euro.

Voor wie geldt de milieusticker (Umweltplakette)?
Alle voertuigen, ongeacht de gebruikte brandstof, die van plan zijn om in of door een aangewezen milieuzone te rijden moeten zijn voorzien van een milieusticker. De milieuzones gelden alleen in bepaalde Duitse steden en in een deel van het Roergebied van Duitsland.

Waar plak ik de sticker?
Tegen de binnenzijde van de voorruit van personenauto's, bestelauto's, bussen, vrachtauto's en ook voor kampeerauto's. Van binnenuit gezien moet de sticker rechts onderaan geplakt worden.

Zijn er verschillende soorten milieustickers?
Op basis van de Europese emissie normen zijn voertuigen ingedeeld in vier categorieën. De milieustickers zijn in de kleuren rood, geel en groen verkrijgbaar. De juiste kleur is afhankelijk van de emissieklasse waaraan een voertuig voldoet. Het is mogelijk dat een voertuig geweigerd wordt voor een milieusticker.

Kampeerauto's met een dieselmotor die achteraf een roetfilter met KBA goedkeur hebben gemonteerd kunnen voor een hogere milieusticker in aanmerking komen.

  • geen sticker, Euro1-norm (Dit zijn over het algemeen de oudere auto's met benzinemotor zonder een geregelde katalysator en oudere dieselvoertuigen)
  • rode sticker, Euro2-norm (Deze sticker wordt momenteel niet meer uitgegeven omdat voor de actuele milieuzones minimaal de gele sticker gevraagd wordt)
  • gele sticker, Euro3-norm (Deze sticker voldoet alleen nog voor Neu-Ulm)
  • groene sticker, Euro4- en 5-norm

Hoe herken ik een milieuzone?
De milieuzones zijn herkenbaar aan het verkeersbord "Umweltzone". Op een onderbord zijn de stickers aangegeven, waarmee de milieuzone ingereden mag worden. De kleur van de sticker bepaalt de toegang tot de milieuzones. Zo kan een milieuzone alleen toegankelijk zijn voor voertuigen met een groene sticker. Voertuigen zonder sticker, of met een rode of gele sticker mogen die zone dan niet in.

Umweltzone

Word ik op doorreis met milieuzones (Umweltzone) geconfronteerd?
Voor alle actuele Umweltzones en de aangekondigde Umweltzones geldt dat er geen autosnelwegen of autowegen zijn die tot de Umweltzone behoren. Er is dan geen Umweltplakette nodig. Bij het verlaten van autosnelwegen of autowegen, bestaat de kans dat er een Umweltzone aankomt. Zonder Umweltplakette kan de zone niet ingereden worden. 

Zijn er uitzonderingen?

  • De snorfietsen, bromfietsen, motoren, scooters en driewielige voertuigen.
  • Voor personen met een handicap dient een document aanwezig te zijn met een handicapcode "AG", "H" of "BL".
  • Staat je kampeerauto-oldtimer in Nederland geregistreerd met een datum eerste toelating van vóór 1 januari 1978 en is het voorzien van Nederlandse historische kentekenplaten (de blauwe platen), dan is er geen Umweltplakette nodig. Als je de oldtimer binnen de Umweltzone parkeert, moet een kopie van het Nederlandse kentekenbewijs of de FIVA Identity Card duidelijk zichtbaar plaatsen. Daarover staat hier meer informatie.

Verkoop

De milieusticker is voor in Nederland geregistreerde voertuigen bij 'TÜV' Nord, DEKRA Nederland, Kwikfit, de ANWB, VWE en de GWK verkrijgbaar. Zie hieronder. De stickers zijn ook verkrijgbaar in Duitsland zelf, bijvoorbeeld bij de toelatingsautoriteiten voor motorrijtuigen, bij alle technische keuringsinstanties ('TÜV' en Dekra) en de daarvoor geautoriseerde garages in Duitsland. Je kunt er met de camper naar toe rijden. Neem wel het originele kentekenbewijs mee.

De kosten voor een milieusticker liggen in Nederland tussen de tien en twintig euro en in Duitsland tussen de vijf en tien euro. De sticker is geldig in heel Duitsland en gedurende de levensduur van de kampeerauto.

Op de websites hieronder staat meer informatie over de wijze van aanvraag van de milieusticker.

Verkooppunten Nederland Verkooppunten Duitsland
Dekra Nederland  * / Kosten € 14,50 Dekra Duitsland / Kosten ca. € 14,80
TÜV Nord ** / TÜV formulier / Kosten € 18,15 TÜV Duitsland / Kosten € 5,- tot € 10,- bij afhaal Duitse TÜV vestiging
VWE / Kosten € 12,50  
ANWB / Kosten € 15,90 voor leden, € 16,90 voor niet-leden van de ANWB Bij veel Duitse steden te bestellen vanaf € 5,-
Bijvoorbeeld Keulen, Düsseldorf en Berlijn (€6,-).  
Kwikfit info / Kwikfit vestigingen / Kosten € 17,50 Feinstaubplaketteshop / € 4,99
GWK info / GWK locaties / Kosten € 14,90  
Webshop.car-go.nl / €12,50
 

* Direct af te halen bij de Dekra vestigingen in Alkmaar en Uden.
** Direct af te halen bij TÜV NORD Nederland in Best. TÜV Nord levert inclusief een attest, bij verlies wordt eenmalig een gratis sticker verstrekt.

TÜV Nord attest Milieusticker
Attest Milieusticker

 

De Franse milieuzones

Frankrijk kent permanente milieuzones (ZCR) en tijdelijke milieuzones (ZPA). Voor de permanente zones gelden altijd de toegangsregels. De tijdelijke milieuzones zijn 'luchtbeschermingszones'. Hier gaat het meestal om grotere gebieden waar de milieuzone actief wordt als er een vervuilingspiek is. Die zone is dan alleen toegankelijk is met een milieusticker. De zone kan gedurende een paar dagen actief zijn.
In Frankrijk worden deze milieustickers 'Crit'Air' genoemd. Er zijn zes stickers. Welke men krijgt is afhankelijk van de uitstoot van het voertuig. Voertuigen van voor 1997 komen niet in aanmerking voor een milieusticker.

Actuele informatie over de ZCR's en ZPA's vindt u op www.crit-air.fr.
Gebruik voor het bestellen van milieusticker de officiële website van de Franse overheid. Zie de link onder het kopje 'Verkoop Franse Stickers'. 

Permanente Franse milieuzones (ZCR)

Tijdelijke Franse milieuzones (ZPA)

Het aantal tijdelijke milieuzones in Frankrijk neemt toe. Op de website van www.crit-air.fr vindt u de actuele informatie. Gebruik deze website niet voor het bestellen van de sticker maar volg hiervoor de informatie hieronder.

Verkoop Franse sticker

Op de volgende pagina zie je voor welke sticker de camper in aanmerking komt.

De Crit'Air kan voor € 4,80 besteld worden op deze website van de Franse overheid.

Op deze pagina ga je naar de knop ‘Vehicles registered abroad’.
In stap 1 ‘Obligation’ de volgende opties aanvinken:

Klik ‘next’

Klik in stap 2 ‘Form’ klikt op ‘Add a vehicle’
De benodigde gegevens staan op het kenteken en zijn ook via de online voeruiggegevens van de RDW beschikbaar. Op het formulier moeten de gegevens met rode asterisk(*) verplicht ingevuld worden.

Registration number – het kenteken van de camper.
Date of first registration – de datum eerste toelating op de weg, B op kenteken.
Vehicle category – In het pull-down menu kiezen voor ‘Private cars’.
Fuel – de brandstof kiezen, doorgaans ‘Diesel’, P3 op kenteken.
Certificate issuing country -  Netherlands.
VIN number – Voertuigidentificatienummer, E op kenteken.
Brand – Merk, D1 op kenteken.
Trade name – Handelsbenaming, D3 op kenteken.
Euro standard – In pull-down de euroklasse selecteren.
CO2 emission – CO2 uitstoot.

De laatste 3 velden zijn niet verplicht.

Je moet een afbeelding/scan van het kenteken mee te sturen. Met ‘bestand kiezen’ kan dit aan het formulier toegevoegd worden.

Met ‘next’ kom je op het tabblad voor de adresgegevens.

Op de volgende pagina een controle uitvoeren op de gegevens.

Daarna volgt nog de betaling via een creditcard.

Daarna krijg je een e-mail ter bevestiging met dossiernummer dat men bijhoudt. Een paar dagen erna volgt een e-mail met factuur en bevestiging van verzending. Ga je voor die tijd weg dan kan een print van de factuur achter de voorruit gelegd worden om aan te tonen dat er betaald is.

Waar plak ik de sticker?
Tegen de binnenzijde van de voorruit. Van binnenuit gezien moet de sticker rechts onderaan geplakt worden.

Belgische Milieuzones

In België zijn er milieuzones in Antwerpen en Brussel. De laatste heeft een uitzondering voor campers die geregistreerd zijn met voertuigsoort M (personenauto) en inrichting SA (kampeerauto). Voldoet de camper niet aan de emissienorm voor de Brusselse milieuzone dan moet de camper geregistreerd worden.
In januari 2020 komen er milieuzones in Gent, Mechelen en Willebroek, en Hasselt bij.
Links naar informatie over de Belgische zones hieronder.

Milieuzones in Europa

Een aantal Europese steden heeft milieuzones ingesteld. Op de volgende website staat een overzicht van deze zones en de regelgeving.