Veiligheid


Er gaan veel verhalen de ronde over de toepassing van narcosegas bij overvallen op kampeerauto's. De vraag is in hoeverre het narcosegas effectief is bij overvallen.

Narcosegas is vluchtig en moeilijk stuurbaar. Er zijn grote hoeveelheden nodig om een persoon, zonder professionele apparatuur, in slaap te brengen. Narcosegas is zwaarder dan lucht. Er zijn vele liters gas nodig om de alkoof te bereiken. Deskundigen zijn dan ook van mening dat het vaak vermoedelijk niet om narcosegas gaat.

Ether

Ether is bekend als starthulp bij slechtstartende dieselmotoren. Het is een spray op basis van diethylether. Bij lage temperaturen start de motor vlot. Ook wanneer de startaccu zwak begint te worden is vlot starten nog mogelijk. Gezien het percentage diethylether en de andere bestanddelen in de spray is het hoogst onwaarschijnlijk dat deze bij overvallen wordt gebruikt.

Er is een grote kans dat ether wordt gebruikt om bewoners onder narcose te brengen. Er zijn twee manieren:

Men gebruikt een met ether gedrenkte doek. In dit geval is er altijd persoonlijk contact nodig om een persoon te kunnen bedwelmen. De andere mogelijkheid is met een spuitbus het ether in de kampeerauto te spuiten.

Afhankelijk van de inhoud van de kampeerauto ligt een onveilige concentratie tussen de 15 en 20 gram ingespoten ether. Dan is er kans op narcotische effecten.

Ether is een kleurloze vloeistof met een typische geur. De damp is zwaarder dan lucht en verspreidt zich over de grond. Gemengd met de omgevingslucht (reeds bij 1,7 volume % in lucht) is ontsteking mogelijk. Dus, brandgevaar.

Bij het inademen kan men duizelig en slaperig worden. In hoge concentraties is bewusteloosheid zelfs mogelijk. Eerste hulp: frisse lucht, rust en zonodig beademing.
Ether is een vluchtige koolwaterstofverbinding.

Het kan worden gedetecteerd met een zogenaamde "elektronische neus", die op basis van een halfgeleiderprincipe werkt. Een luidalarm wordt na detectie ingeschakeld. De gevoeligheid van zo'n detectieapparaat is in te stellen tussen 100 ppm tot 5000 ppm. De letters ppm staan voor parts per million oftewel delen per miljoen.

Chloroform

Chloroform wordt soms ook gebruikt als "overvalgas". Bij de toepassing van chloroform is ook persoonlijk contact nodig. Daartoe wordt een doek gedrenkt met chloroform en onder de neus gehouden van een persoon.

Door de typisch sterke geur is deze stof minder geschikt. Voordat de stof zijn werking heeft kunnen doen ben je al wakker. De symptomen bij inademen zijn: keelpijn en hoesten, duizeligheid en bewusteloosheid. Bovendien kan men ook misselijk worden en hoofdpijn krijgen. Er is geen gevaar voor brand. Eerste hulp: altijd een arts waarschuwen en zonodig naar het ziekenhuis, frisse lucht en rust.

Andere narcosegassen

Narcosegas in welke vorm dan ook (lachgas, halothaan, isofluraan of sevofluraan) is vluchtig en zeer moeilijk stuurbaar. Men heeft hele grote hoeveelheden nodig om een persoon, zonder gebruik makend van professionele apparatuur, in "slaap" te maken. Zo is er een 30 liter cylinder nodig voor een narcose met vloeibare lachgas.

De andere narcosemiddelen zijn niet te betalen. Een flesje Sevofluraan kost per 200 ml ongeveer €250,-, en is niet te koop.

Wat te doen bij een overval

Narcosegassen hebben een typische geur. Verlaat op het moment dat je een verdachte geur waarneemt niet in paniek de kampeerauto, maar probeer via dakluiken, ramen en deuren te ventileren. Probeer aandacht te trekken door alarmlichten in te schakelen, te claxonneren en eventueel een aanwezige sirene in te schakelen.

Bel het landelijke alarmnummer, maar let op. Sommige gassen, zoals ether, zijn licht ontvlambaar. Schakel daarom geen elektrische apparaten in. Rijd in het uiterste geval met deels geopend chauffeursraam van de onheilsplek weg.

Bij een overval is er naast de materiële schade ook kans op medisch gevaar. Welke concentratie en welk soort narcosegas hebben de slachtoffers geïnhaleerd? Een medisch onderzoek is dan ook van groot belang.

Tips

  • Overnacht niet op donkere lugubere parkeerplaatsen of op parkeerplaatsen langs snelwegen tussen vrachtwagens.
  • Registreer belangrijke telefoonnummers, bankpassen en andere waardevolle papieren en plak deze in een kast. Scan deze documenten en bewaar ze op een memory-stick.
  • Maak gebruik van oude verlopen bankpassen en leg ze op een gemakkelijk vindbare, uiteraard niet van buitenaf zichtbare, plaats in de kampeerauto. Het is beter dat verlopen bankpassen worden gestolen dan de actuele bankpassen.
  • Het is mogelijk dat de overvallers je adresgegevens hebben, waarmee zij in staat zijn in je woning in te breken. Informeer daarom na een overval onmiddellijk het thuisfront, zodat het thuisadres door politie, familie, vrienden of buren ook in de gaten gehouden kan worden. 

Gerelateerde informatie