Gasfilter


De handelsgassen propaan en butaan zijn geen zuivere gasmengsels. Vandaar de kwalificatie handelsgassen. De samenstelling van de gassen kan van invloed zijn op het verbrandingsproces van de verbruikers.

Het gas dat uit de drukhouders wordt onttrokken, is reeds verdampt. Uit onderzoek is gebleken dat in de dampfase stoffen worden gevormd die niet kunnen of willen verdampen en een goede en schone verbranding belemmeren. De verontreiniging wordt bepaald door de samenstelling van het gas (LPG).

Door het monteren van een gasfilter zijn de stoffen die in de dampfase zijn ontstaan op te vangen.

Zie onderstaande tabel voor afbeeldingen.

Gasfilter lagedruksysteem Buitenvulaansluiting (hogedrukgedeelte) met filterhuis
Gasfilter lagedruksysteem Buitenvulaansluiting (hogedrukgedeelte) met filterhuis
Het type hogedrukfilter dat is opgenomen in het filterhuis Truma Gasfilter. Dit gasfilter wordt voor de gasdrukregelaar gemonteerd. Te gebruiken bij wandgemonteerde gasdrukregelaars.
Hogedrukfilter Truma gasfilter

 

In het afleveringstraject aan de klant vinden processen plaats waardoor de geleverde specificatie afwijkt van de raffinaderijspecificatie. In het systeem van opslag en verpompen vindt dan op allerlei manieren vermenging plaats, waardoor het eindproduct wellicht minder zuiver is. Met name bij het tanken van gas (LPG) in het buitenland kan dat het geval zijn. In dit verband is het verstandig in de vulslang een filter op te nemen.
Daarnaast wordt geadviseerd tijdens het vullen met LPG de kraan naar de verbruikers in de camper te sluiten. Dit voorkomt dat tijdens het vullen verontreiniging in het systeem komt. 

NKC TIP

Een jaarlijkse onderhoudsbeurt aan het filtersysteem is nodig om tijdig de vervuilde filters te vervangen en/of te reinigen.

 

Gerelateerde informatie