Problemen 2.2 TDCi-motor Ford: alles op een rijtje

Tientallen camperaars meldden zich bij de NKC met een kapotte Fordmotor. De NKC behartigt hun belangen bij Ford, waarmee na een uitzending van Kassa inmiddels gesprekken gaande zijn.

Het dossier van de NKC over kapotte 2.2 TDCi-motoren van Ford telt bijna honderd gevallen van een in de soep gelopen motor. Onder druk van de NKC heeft Ford toegezegd in april 2017 met een regeling te komen, maar witte rook is er nog altijd niet verschenen.

Het gaat om de 2.2 TDCi van Ford, die is geproduceerd in de periode van 6 januari 2006 tot 17 oktober 2010. Gebleken is dat bij deze motoren een gat in de zuiger kan ontstaan, waarna de motor op hol slaat en met veel rookontwikkeling onherstelbaar kapot gaat. Over de oorzaak van het euvel lopen de meningen uiteen: van te zwak geconstrueerde zuigers tot verstuivers die niet goed functioneren of een combinatie daarvan. Overigens: ook campers van na oktober 2010 kunnen een dergelijke motor hebben, want het kan vele maanden duren voor een chassis als camper de fabriek verlaat. De dealer kan dit nagaan aan de hand van het voertuigidentificatienummer (VIN).

Het eerste bericht over de problemen met de 2.2 TDCi van Ford verscheen in Kampeerauto 5-2015, het ledenmagazine van de NKC. Daarin stond dat het tanken van vervuilde brandstof tot motorproblemen kan leiden. Snel kwamen toen de eerste meldingen binnen van camperaars die een bloedstollend avontuur hadden meegemaakt: zwarte rookwolken en een motor die pas tot stilstand komt als ‘ie helemaal in de soep is gelopen. De schade van een dergelijk voorval is 8.500 euro voor een nieuwe motor.

Update en verstuivers

Ford reageerde aanvankelijk door te stellen dat er werd gewerkt aan een update van het motormanagement, die het risico zou moeten verminderen. Van een tegemoetkoming in de kosten zou alleen sprake kunnen zijn als het onderhoud aantoonbaar geheel volgens het boekje heeft plaatsgevonden.

De update was er in december 2015, maar wel met de waarschuwing dat het niet dé oplossing was: adviezen over schone brandstof en onderhoud blijven van kracht, aldus Ford. Een terugroepactie werd het niet, omdat volgens Ford de veiligheid niet in het geding is. Sindsdien voert de dealer de update op verzoek van de klant gratis uit.

Omdat directeur Bart Schoones van Liba Campers uit Liempde ontdekte dat twee van zijn drie Ford-campers onvoldoende presterende verstuivers hadden, kwam hij met het advies om verstuivers te laten controleren. Dieselspecialisten onderschreven het advies, net als Ford Nederland, dat er echter wel bij aantekende dat andere adviezen ook van kracht blijven. Het advies is massaal opgevolgd: de NKC heeft inmiddels honderden meldingen en beschikt over talloze dossiers met testrapporten en facturen.

Naar Kassa

Omdat Ford bleef weigeren met de NKC in gesprek te gaan over een structurele oplossing van het probleem en een tegemoetkoming voor de gedupeerden, heeft de NKC besloten de kwestie aan te kaarten bij de redactie van het televisieprogramma Kassa van BNN-VARA. De uitzending vond plaats op zaterdag 19 november 2016. Ford had ervan afgezien om in de uitzending bij een gesprek aan te schuiven, maar zag erna wel aanleiding om met de NKC te gaan praten.

In de uitzending kwamen gedupeerden aan het woord: camperaars die zijn geconfronteerd met fatale motorschade, maar ook eigenaren van Ford-campers die uit voorzorg hun verstuivers hebben laten vervangen. Ook was te zien dat de NKC een kapotte motor heeft laten onderzoeken.

Na de uitzending van Kassa over de problemen met de Ford-motoren heeft de NKC talloze reacties ontvangen van verontruste eigenaren van een camper op basis van een Ford Transit, met een motor van het type 2.2 TDCi. Ook werden er weer nieuwe gevallen van stukgedraaide motoren gemeld, plus tientallen meldingen van camperaars die hun verstuivers hebben moeten laten vervangen.

Een regeling

Inzet van de NKC bij de gesprekken met Ford was dat het concern het geschonden vertrouwen in het merk moet herstellen. Met collectieve regelingen voor de verschillende groepen gedupeerden. De NKC onderscheidt er drie:

  1. gedupeerden met een kapotte motor
  2. camperaars die hun verstuivers hebben moeten laten vervangen
  3. Ford-bezitters die niet meer met een vertrouwd gevoel op reis durven

Voor alle drie de groepen geldt dat ze te maken hebben met een waardedaling.

Dat laatste geldt overigens ook voor camperhandelaren, als zij campers op basis van Ford in voorraad hebben. Bovendien hebben zij grote behoefte aan duidelijkheid als het gaat om de problemen die er zijn met campers op basis van een Ford met een probleemmotor. Zij willen weten wat er nu echt aan de hand is, alleen al om hun klanten goed te kunnen adviseren.

In de gesprekken heeft Ford Nederland aangegeven in individuele gevallen coulance toe te willen passen, op voorwaarde dat het onderhoud aantoonbaar naar behoren is uitgevoerd. Maar de voorwaarden zijn zo stringent, dat vrijwel niemand hier iets aan heeft: in drie gevallen heeft Ford de schade vrijwel volledig vergoed, in nog een tiental gevallen heeft Ford een tegemoetkoming betaald.

Verzekeringsproduct

Ook heeft Ford toegezegd met een verzekeringsproduct te komen, als een verlengde garantie. De campers zouden hiervoor een soort nulmeting moeten ondergaan: een beurt bij de Ford-dealer, inclusief een test van de verstuivers bij een daartoe gecertificeerd bedrijf. Als dat is gebeurd en de motor is in orde bevonden, zou Ford bereid zijn via een verzekering garantie te verstrekken. De kosten van de beurt en de test zijn voor rekening van de klant, Ford neemt het eerste jaar de kosten van de verzekering voor z’n rekening. Een belangrijke beperking is dat de regeling alleen geldt voor campers tot tien jaar oud.

Op een NKC-bijeenkomst voor gedupeerden, op maandag 29 mei, werd duidelijk dat zij beslist niet te spreken zijn over deze regeling. Om te beginnen gaan campers doorgaans veel langer mee dan tien jaar. Bovendien steekt het dat Ford met het uitvoeren van de nulmeting aan de ellende van de gedupeerden verdient. Daar komt nog bij dat veel camperaars hun verstuivers al hebben laten controleren, maar veelal niet bij een bedrijf dat gecertificeerd is om verstuivers van Denso te testen, het merk dat in de probleemmotor is gemonteerd. Omdat dit wel de eis die Ford stelt, komen zij voor dubbele kosten te staan. Saillant detail is dat er nog altijd Ford-dealers zijn die verstuivers bij een niet-gecertificeerd bedrijf laten testen. In de uitzending van Kassa werd duidelijk dat verschillende testbedrijven vreemd genoeg lang niet altijd met dezelfde testuitslagen komen.

Op naar Ford

Ondertussen is het toegezegde verzekeringsproduct er nog steeds niet. Ford heeft beloofd dit in april 2017 rond te hebben, voor de start van het camperseizoen. De introductie wordt keer op keer uitgesteld, maar ondertussen adviseert Ford klanten wel de nulmeting te laten uitvoeren. Naarmate de tijd verstrijkt zijn er steeds meer campers die ouder zijn dan tien jaar.

Uit onvrede met de gang van zaken heeft de NKC samen met een groep gedupeerden op woensdag 11 oktober demonstratief een motor in onderdelen naar het hoofdkantoor van Ford gebracht en bij de receptie achtergelaten. Ook heeft de NKC een petitie met ruim zevenhonderd handtekeningen overhandigd en een duidelijke boodschap achtergelaten: de limiet van tien jaar is niet reëel en Ford moet minstens de helft van de kosten van de nulmeting voor z’n rekening nemen. Maar bovenal: kom nu eindelijk eens met de beloofde regeling over de brug.

Opnieuw in tv-programma Kassa

Kassa was erbij en heeft er aandacht aan besteed in de uitzending van zaterdag 14 oktober. Ford was uitgenodigd, maar wilde er niet bij aanwezig zijn.