Hoe lang bewaart de NKC gegevens?

In de regel vernietigt de NKC (of een derde) de gegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor het product of dienst in het kader van het lidmaatschap. Uitzonderingen hierop vloeien voort uit wettelijke eisen.