Privacy

Op deze pagina vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over hoe de NKC met privacy omgaat. Vind je geen passend antwoord op je vraag of staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen privacy
 • Wat is de AVG? Is dat hetzelfde als de WBP?

  Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
  De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

  Op de website van de Nederlandse toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens, lees je nog meer over de AVG.

 • Welke rechten heb ik als consument bij de NKC als het om persoonsgegevens gaat?

  Als consument heb je bij de NKC alle door de wet (AVG) toegekende rechten inzake persoonsgegevens. Dat zijn onder meer het recht op inzage in de verwerking van persoonsgegevens en het recht op het overdragen van gegevens aan een andere partij. Alle rechten op een rij vind je terug in het privacybeleid.

 • Wat zijn persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens zijn alle soorten informatie over personen waarmee zij geïdentificeerd kunnen worden. Voorbeelden zijn naam- en adresgegevens, e-mail- en IP-adressen en pasfoto’s.

  Daarnaast onderscheidt de wet bijzondere persoonsgegevens, zoals informatie over gezondheid. Dit is informatie die iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Daarom mag deze informatie alleen onder strenge voorwaarden worden verwerkt.

 • Waarom verzamelt de NKC (mijn) persoonsgegevens?

  De NKC verzamelt, met toestemming, enkel die gegevens die nodig zijn ter uitvoering van haar diensten, zoals het lidmaatschap of een verzekering. Bijvoorbeeld een adres voor het toezenden van het blad Kampeerauto, mailadres om de nieuwsbrief te kunnen versturen of gegevens van je camper wanneer je bij de NKC een verzekering daarvoor afsluit. In Mijn NKC en Mijn Verzekering zie je welke gegevens de NKC van je heeft. Daar kun je zelf deze gegevens aanpassen.

 • Welke persoonsgegevens heeft de NKC van mij?

  De NKC vraagt in de regel de gegevens die nodig zijn om de service van de producten die zij aanbiedt aan je te kunnen leveren. Denk bijvoorbeeld aan een adres dat nodig is voor toezending van het blad Kampeerauto. Je kunt op Mijn NKC en indien je een verzekering hebt bij de NKC op Mijn Verzekering zien welke gegevens de NKC van je heeft. Je kunt daar ook gegevens aanpassen.

 • Waar kan ik zien welke gegevens de NKC van mij heeft?

  Je kunt die terugvinden in Mijn NKC en indien je een verzekering bij de NKC hebt afgesloten ook in Mijn Verzekeringen. Overige gegevens kun je inzien door een verzoek te sturen naar [email protected].

 • Waar kan ik mijn gegevens aanpassen?

  In Mijn NKC en indien je verzekerd bent bij de NKC in Mijn Verzekeringen kun je jouw gegevens aanpassen. 

 • Waar en hoe kan ik mijn gegevens verwijderen?

  Je kunt sommige gegevens zelf verwijderen in Mijn NKC en Mijn Verzekeringen, voor andere gegevens dien je dit aan te vragen via [email protected]. Het kan zijn dat de NKC bepaalde gegevens niet kan of mag verwijderen vanwege wettelijke bepalingen. Uiteraard stelt de NKC je daarvan op de hoogte. Wanneer je een verzoek of vraag richt aan [email protected] krijg je altijd binnen een maand antwoord.

 • Deelt de NKC persoonsgegevens met derden?

  De NKC deelt soms gegevens met derden, partners of samenwerkende partijen. Dit om het lidmaatschap en de producten en service die daarbij horen mogelijk te maken. Zo delen we je adres met de verzender van het blad Kampeerauto. Met elke partij waar gegevens mee gedeeld worden zijn overeenkomsten opgesteld die onder meer het doel van het delen bevatten. De andere partij mag nooit iets anders met de gegevens doen dan waartoe de NKC machtigt; het uitvoeren van een dienst binnen het lidmaatschap. De NKC verkoopt gegevens nooit aan een (commerciële) partij.

 • Verkoopt de NKC mijn data/gegevens?

  De NKC verkoopt nooit persoonsgegevens en zal dit in de toekomst ook nooit doen.

 • Wat zijn cookies en heeft de NKC ook cookies op haar site(s)?

  Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die een computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt wanneer de websites of apps van de NKC worden gebruikt. In deze bestanden wordt informatie over website/appbezoek bijgehouden met als doel het gebruiksgemak te verbeteren. De NKC biedt de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met deze automatische gegevensverwerkingen. Dat kan betekenen dat het niet mogelijk zal zijn voor de NKC om de dienstverlening (volledig) te leveren. In het privacybeleid wordt dieper ingegaan op het gebruik van cookies.

 • Hoe lang bewaart de NKC gegevens?

  In de regel vernietigt de NKC (of een derde) de gegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor het product of dienst in het kader van het lidmaatschap. Uitzonderingen hierop vloeien voort uit wettelijke eisen. 

 • Als ik opzeg, zijn dan al mijn gegevens bij de NKC verwijderd?

  Nee. Alle gegevens dienen wij te bewaren volgens de wettelijke termijn. Daarna worden ze verwijderd.

 • Hoe weet ik wanneer er iets wijzigt in het privacybeleid van de NKC?

  De NKC maakt melding van relevante wijzigingen in haar privacybeleid middels haar nieuwsbrief en middels meldingen in haar apps en op haar websites.

 • Ik wil een klacht indienen over de omgang met persoonsgegevens door de NKC. Hoe pak ik dit aan?

  De NKC verzoekt je, indien je een klacht overweegt, eerst contact met de NKC op te nemen. Dit kan telefonisch of via een mail aan [email protected]. Dat laatste adres is ook het adres waar je een klacht naar toe kunt sturen. Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling van de klacht door de NKC dan kun je daarna met je klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Kent de NKC een aanspreekpunt of verantwoordelijke persoon voor privacyzaken?

  Voor meer gedetailleerde vragen, opmerkingen en verzoeken omtrent privacy heeft de NKC een specifiek verantwoordelijke: Hans Inkenhaag. Je bereikt hem door een e-mail te sturen naar: [email protected].