Verslag Ledenraadsvergadering en Strategisch Plan 2026

Op de NKC-site is het verslag van de ledenraad najaar 2022 gepubliceerd. In deze vergadering werden enkele belangrijke en in het oog springende besluiten genomen. Zo is het gevoerde beleid in 2021 goedgekeurd en werden ook het Strategisch plan 2026 en het Jaarplan 2023 akkoord bevonden.

Sp Foto Algemeen Web

‘Yes We Camp’ is de titel van het Strategisch plan 2026 voor de NKC. De missie en het motto voor de komende vier jaar is de NKC positioneren als je reismaatje, altijd dichtbij! Er zijn vier strategische pijlers benoemd die ook in de werkorganisatie gevormd gaan worden, te weten:

  • Partner in Camperlife; de NKC ontwikkelt waarde voor elke camperaar op cruciale momenten in zijn/haar camperleven
  • Impact; de NKC is koploper in de sector van duurzaam kamperen
  • Digital; de NKC werkt vanuit data en een vlekkeloze online service
  • Team; de NKC wil in 2026 een topwerkgever zijn in de leisure markt

In lijn met eerdere besluitvorming in de vergadering van maart 2022, heeft de ledenraad zich definitief akkoord verklaard met de voorgenomen verzelfstandiging van Campercontact.

Inzet voor de raad blijft het terugdringen van financiële risico's voor de vereniging, beschikbaarheid van de app Campercontact (PRO-versie) voor de leden, zeggenschap in de bv en een mogelijk rendement op termijn. Met dat mandaat is de afgelopen maanden gewerkt aan de afsplitsing die in januari 2023 inmiddels ook zijn beslag heeft gekregen.