Ledenraad NKC: waardering voor coronaflexibiliteit

De NKC heeft met 2020 een relatief goed jaar achter de rug, ondanks dat de coronapandemie nogal eens roet in het eten heeft gegooid. Financieel sloot de NKC het jaar af met een licht verlies, maar de ledengroei zette onverminderd door. Dat blijkt uit het verslag van de ledenraad van de NKC, dat te lezen is op de website van de NKC.

Een van de onderwerpen waar de ledenraad zich in de junivergadering over heeft gebogen, is het oplopende tekort aan camperplaatsen. Het is de keerzijde van de groeiende populariteit van het camperen, die ook nog eens een impuls heeft gekregen doordat deze manier van reizen relatief coronaproof is gebleken. Ook was er aandacht voor de concurrentiepositie van NKC Verzekeren en voor de benchmark Campercontact. Hoog op de agenda stond verder het thema duurzaamheid: onder het motto ‘beter op reis’ zoekt de NKC naar wegen om het camperen voor toekomstige generaties mogelijk te houden.

Overheersend voor 2020 was echter de coronapandemie. Heel veel reizen zijn geannuleerd en de repatriëring van Marokkogangers en het terughalen van hun campers is voor de NKC een huzarenstukje gebleken. De NKC maakte hiermee vrienden voor het leven. In het algemeen sprak de ledenraad zijn waardering uit voor de enorme flexibiliteit van de organisatie, zowel van het personeel als van de vrijwilligers.

Wel moest de NKC toezien dat de financiële resultaten bij reizen, verzekeringen en Campercontact logischerwijs tegenvielen. Na een toelichting van de bestuurder op de jaarstukken over 2020 ging de ledenraad akkoord met deze stukken en verleende decharge voor het gevoerde beleid. Eerder al had de raad van toezicht hiermee ingestemd.

Lees het hele verslag van de vergadering van de ledenraad op de website van de NKC.