Geen duidelijke uitspraak in kwestie roetfilter

De kantonrechter heeft ten onrechte geweigerd een beroep tegen een boete in behandeling te nemen, die NKC-lid Klaas Schoenmaker had gekregen omdat hij met zijn camper met roetfilter een milieuzone in Utrecht inreed. Aldus de uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden. Maar de rechter zag er geen belang in om inhoudelijk op de kwestie in te gaan.

Daarmee is voorlopig een einde gekomen aan een bizarre zaak, waarbij de NKC graag had gezien dat de rechter duidelijkheid had gecreëerd over de vraag of je met een camper met een retrofit roetfilter een milieuzone in mag rijden.

Het NKC-lid had een boete van 90 euro gekregen vanwege het inrijden van een milieuzone in Utrecht met een camper van 2000. Hij had bezwaar gemaakt omdat zijn camper is voorzien van een roetfilter en hiermee de Duitse milieusticker op de voorruit heeft.  Zijn bezwaar werd echter ongegrond verklaard.

Belang van uitspraak

Toen hij vervolgens de zaak met redenen omkleed aan de kantonrechter wilde voorleggen, werd de beschikking alsnog vernietigd, op voorwaarde dat hij van het beroep zou afzien. In overleg met de NKC, die inmiddels juridische bijstand had ingeschakeld, besloot hij de zaak door te zetten. “Een uitspraak hierover is van belang voor alle camperaars die een roetfilter hebben laten monteren”, zegt manager verenigingszaken Marretje Jelmersma van de NKC. Desondanks besloot de officier van justitie alsnog de boete te vernietigen.


Schoenmaker stapte vervolgens naar de rechter, omdat op deze manier hem de toegang tot de kantonrechter was ontzegd. De rechter heeft hem op dit punt nu gelijk gegeven, maar ziet geen reden om verder op de zaak in te gaan, omdat de beschikking al is vernietigd. Op het argument van de landsadvocaat dat met het zoekraken van de foto’s van de overtreding er geen bewijsmateriaal  meer zou zijn, ging de rechter niet in.

“Een teleurstellende uitspraak”, reageert Jelmersma. “De officier van justitie heeft duidelijk veel moeite gedaan om een uitspraak van de rechter te voorkomen. Kennelijk zijn er goede argumenten om te veronderstellen dat je met een goedgekeurd roetfilter de milieuzone in mag. Maar duidelijkheid hebben we nog steeds niet. Het wachten is op de volgende camperaar met roetfilter die het verbod negeert en een boete krijgt.”