NKC: vrijstelling voor campers in milieuzone

In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat pleit de NKC, samen met de KCI en de Bovag, voor een vrijstelling voor campers bij het weren van oude diesels in de milieuzones. Komende donderdag behandelt de commissie een voorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven om de lappendeken aan milieuzones te vervangen door twee varianten, waar gemeenten een keuze uit kunnen maken.

Milieuzone

In het voorstel is ook opgenomen dat er een uitzondering komt voor campers. Deze zouden overal de milieuzone in mogen. KCI, Bovag en NKC ondersteunen dit van harte, omdat het aantal van 116 duizend in Nederland geregistreerde campers in het niet valt bij de 8,9 miljoen personenauto’s. “Daar komt bij dat camperaars niet vaak in de stadscentra komen”, zegt Marretje Jelmersma, manager verenigingszaken bij de NKC. “Maar voor camperaars die in de stad wonen, is het wel belangrijk dat ze hun camper bij hun huis in en uit kunnen pakken. Een verbod zou hen onevenredig treffen, terwijl de vervuiling door hun camper te verwaarlozen is.”

Op dit moment hebben diverse steden plannen voor milieuzones, terwijl er al beperkende regels van kracht zijn in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Waar van toepassing zijn op aandringen van de NKC regelingen getroffen waardoor inwoners een aantal keren per jaar met hun camper bij hun woning kunnen komen. Jelmersma: “Als er een algemene uitzondering van kracht wordt, hoeven we hier niet meer per stad over te onderhandelen. Dat zou mooi zijn. En het schept duidelijkheid.”

Als de plannen van Van Veldhoven doorgang vinden, komen er voor personenauto’s en bestelbussen twee soorten zones: met een verbod op diesels van voor 2006 en van voor 2001. De verwachting is dat de nieuwe regels op z’n vroegst op 1 januari 2020 van kracht kunnen worden.