Duits milieuvignet in Maastricht

Maastricht wil het Duitse milieuvignet ook voor het eigen stadscentrum invoeren. Of dat juridisch mogelijk is, moet nog worden uitgezocht. Als de milieuzone doorgaat, is Maastricht meteen de strengste gemeente in Nederland. Dat meldt dagblad De Limburger.

Umweltzone

Camperaars die regelmatig de grens overgaan naar Duitsland, hebben vaak al een vignet. Maastricht wil als eerste Nederlandse stad bij dit Duitse systeem aansluiten. Als stad met veel buitenlandse bezoekers, heeft Maastricht een handhavingsprobleem met de huidige milieuzone, die werkt met nummerbordherkenning.

Bestaand systeem

"Dat er maatregelen nodig zijn ter bescherming van onze leefomgeving, staat buiten kijf”, zegt manager verenigingszaken Marretje Jelmersma van de NKC. “De NKC heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. Het goede nieuws is dat dit een maatregel is die aansluit op een bestaand systeem in Duitsland. Veel camperaars zijn hier dus al mee bekend. Dit onderwerp sluit ook aan op de doelstelling om eenheid te creëren in Europese wetgeving, in het bijzonder in het kader van milieu.” Volgens Jelmersma zal de NKC dit onderwerp in belang van de camperaar onder meer aan de orde stellen in Brussel bij het Europees Parlement.

Op 13 maart komt de kwestie bij de gemeenteraad op de agenda.