Milieuzone Brussel op 1 januari van kracht

In het centrum van Brussel wordt op de eerste dag van het nieuwe jaar de milieuzone van kracht. Voor de zogenaamde lage-emissiezones (LEZ) geldt een overgangsperiode tot 1 oktober 2018. Tot die tijd worden alleen waarschuwingen gegeven, daarna krijgen overtreders een bekeuring.

Antwerpse Milieuzone

In 2018, het eerste jaar van toepassing, zijn alleen de oudste dieselauto’s betrokken. Op de website lez.brussels is precies te zien om welke voertuigen het gaat. De criteria worden per jaar bijgesteld, waardoor het uiteindelijk op steeds meer voertuigen betrekking zal hebben. Het is mogelijk om een aantal keer per jaar een ontheffing aan te vragen. Op staan ook de bijzonderheden over de aankoop en betaling van een ontheffingsvergunning. Deze dagpas is beschikbaar vanaf zomer 2018.

Controle vindt plaats met camera’s, waarmee nummerplaten worden herkend. Sinds 1 februari is eenzelfde regeling al van kracht voor de binnenring van Antwerpen. In 2020 volgen waarschijnlijk Mechelen en Gent.