Oude campers blijven welkom in Amsterdam

Amsterdam ziet af van het instellen van milieuzones, omdat de maatschappelijke kosten niet opwegen tegen de voordelen.
Oude Camper13sept1

Dat is vooral goed nieuws voor Amsterdammers met een oude camper, die de mogelijkheid houden om de camper naar hun woning te rijden om deze in en uit te pakken.

In plaats van dat Amsterdam milieuzones instelt, gaat de gemeente geen nieuwe parkeervergunningen meer verlenen aan eigenaren van diesels van voor 1 januari 2005 en benzineauto’s van voor 1 juli 1992. Wie afstand doet van een auto uit deze categorie, krijgt een premie van € 500. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten als nieuwe maatregel voor schonere lucht in de stad. Zonder deze maatregel gaat de hoofdstad de Europese norm voor fijnstof en NO2 op 1 januari 2015 niet halen.

Het instellen van een milieuzone voor oude auto’s brengt volgens de gemeente het halen van de normen naar schatting slechts drie tot zes maanden dichterbij. Duizenden Amsterdammers en ondernemers moeten dan voortijdig hun voertuig vervangen, terwijl de maatschappelijke kosten enorm oplopen. Een uitsterfregeling voor de meest vervuilende voertuigen, in combinatie met een stimuleringsregeling voor de aanschaf van schone voertuigen, vindt de gemeente beter in deze lastige financiële tijden.

Het besluit is ook goed nieuws voor camperaars die met een oude camper de hoofdstad willen bezoeken. Ook zij blijven welkom.