Halftarief motorrijtuigenbelasting in 2026?

Het Belastingplan dat het kabinet op Prinsjesdag 2023 heeft gepresenteerd bevat een maatregel om met ingang van 1 januari 2026 het verlaagde tarief motorrijtuigenbelasting voor kampeerauto’s te versoberen. 

Halftarief motorrijtuigenbelasting in 2026!

De Eerste Kamer is op 19 december 2023 akkoord gegaan met het Belastingplan 2024. Onderdeel daarvan is een verdubbeling van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor kampeerauto’s per 1 januari 2026: het zogenoemde kwarttarief maakt dan plaats voor het halftarief. Dit tarief geldt nu alleen voor campers die bedrijfsmatig verhuurd worden. De mogelijkheid om een kampeerauto te schorsen blijft bestaan. Voor de gemiddelde kampeerauto geldt dat schorsen bij langer dan vijf weken niet-gebruik al aantrekkelijk is.

Het Belastingplan dat het kabinet op Prinsjesdag 2023 heeft gepresenteerd, bevat een maatregel om met ingang van 1 januari 2026 het verlaagde tarief mrb voor kampeerauto’s te versoberen. Voor kampeerauto’s in particulier bezit geldt nu een kwarttarief mrb en voor bedrijfsmatig verhuurde kampeerauto’s een halftarief mrb. Voorgesteld wordt om het kwartarief voor particulieren te verhogen naar een halftarief. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer met dit voorstel ingestemd.

Schorsen mogelijk goedkoper

Mogelijk gaat het schorsingstarief nog omlaag. Voor de meeste campers geldt het hoge tarief van € 88,05 (2024) en er is een motie aangenomen met het verzoek aan de minister om te onderzoeken of het lage tarief van € 29,10 voor alle voertuigen kan gaan gelden. Dit tarief is nu alleen van toepassing bij voertuigen van 15 jaar en ouder en bij zware bedrijfsauto’s.

Waarom is het belangrijk?

Iedere eigenaar van een kampeerauto betaalt motorrijtuigenbelasting. Een stijging daarvan raakt je rechtstreeks in je portemonnee. Het maakt camperen duurder.

Wat vindt de NKC?

De NKC pleit ervoor om niet nu een tijdelijke verdubbeling van de motorrijtuigenbelasting voor kampeerauto’s in te voeren, maar voor een goede en meer doordachte regeling van betalen naar gebruik (bng) waarvan invoering is gepland in 2030.

De mening van de NKC

De NKC heeft het demissionaire kabinet uitdrukkelijk opgeroepen om af te zien van het voornemen tot verdubbeling van de motorrijtuigenbelastinglasten voor een kleine groep Nederlanders.

De argumenten die destijds aan de basis lagen voor de keuze voor het kwarttarief gelden immers nog steeds. Recent onderzoek (augustus 2023) van de NKC toont aan dat de kampeerauto ook anno 2023 beperkt gebruikt wordt:

  • De Nederlandse camperaar rijdt gemiddeld 3.103 kilometer in Nederland;
  • De Nederlandse camperaar rijdt gemiddeld 5.203 kilometer in het buitenland;
  • De meeste kilometers worden in het voor- en naseizoen afgelegd (65%);
  • 87% van de camperaars gebruikt de kampeerauto uitsluitend voor recreatieve doelen.

De timing is ongelukkig. Als het aan het kabinet ligt, gaan camperaars net als eigenaren van personenauto’s vanaf 2030 betalen voor het aantal gereden kilometers. Deze visie (betalen naar gebruik) wordt door de NKC gedeeld.

De belastingverhoging betekent ook een forse aanslag op de beschikbare middelen van de camperaars (gemiddelde verhoging: 1.000 euro per camper per jaar).

De NKC betwijfelt de beoogde opbrengst. Een deel van de camperaars zal het niet langer kunnen betalen en noodgedwongen stoppen. De populariteit van camperen zal dalen door de toename van de kosten wat zijn weerslag heeft op de camperindustrie, kampeerbedrijven en de aanverwante MKB-sector.

Wat heeft de NKC gedaan?

De NKC heeft de volgende stappen ondernomen:

  • De petitie “Verhoog de wegenbelasting voor campers niet” is ondersteund en camperaars in Nederland zijn door de NKC actief opgeroepen om deze petitie te ondertekenen;
  • Aan de partijen in de Tweede Kamer is via de vaste commissie voor Financiën een brief gestuurd, waarin de NKC pleit tegen de voorgenomen versobering van de mrb voor kampeerauto’s;
  • Aan de individuele leden van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer is door de NKC geantwoord op vragen die zij hebben gesteld aan de minister van Financiën.
  • De petitie “Verhoog de wegenbelasting voor campers niet” is op 24 oktober aangeboden aan de vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer in Den Haag.

Daarnaast is het standpunt van de NKC uitgedragen in de media:

Wie is het aanspreekpunt binnen de NKC?

De NKC, Europa’s grootste camperclub zet zich in voor veilig, toegankelijk, vrij en duurzaam camperen. Met een achterban van 65 duizend Nederlandse leden en 4 miljoen Europese camperaars behartigt de NKC nationaal en internationaal de belangen van elke camperaar.

Over de voorgenomen verhoging van de motorrijtuigenbelasting kunt u contact opnemen met Tom Leenstra van NKC Belangenbehartiging, bereikbaar via [email protected].

Laatste update: 20230104