Asbelasting


Op deze pagina vind je meer informatie over asbelasting.

Bij het monteren van een scooterdrager of fietsenrek moet er rekening worden gehouden met een toename van het gewicht op de achteras, een eventuele afname van het gewicht op de vooras en de bestuurbaarheid van de kampeerauto.

Voordat er tot montage wordt overgegaan bepaald men eerst of de achteras een gewichtstoename kan hebben en of de afname van het gewicht op de vooras binnen de norm blijft. Hier meer over dit onderwerp.

Bestuurbaarheid

Voor een goede en veilige bestuurbaarheid van de kampeerauto of pick-up moet het gewicht op de vooras ten minste 30% van het bruto gewicht bedragen. Een te geringe gewichtsbelasting op de vooras of een eenzijdig zware gewichtsbelasting op de achteras is niet alleen nadelig voor de bestuurbaarheid maar ook voor de grip van de voorwielen bij voorwielaandrijving.

Het is van belang te weten met hoeveel gewicht de assen tijdens de vakantiereis worden belast. Teveel gewicht of een onjuiste verdeling van het gewicht over de assen kan, voordat je op reis gaat, nog in orde worden gebracht. Wanneer blijkt dat de kampeerauto te zwaar beladen is, kunt je enkele spullen thuis laten.

Er wordt in Europa gecontroleerd op overbelading. Wij adviseren dan ook, voordat je op reis gaat, eerst de aslasten te wegen en het totale gewicht van de kampeerauto vast te stellen.

Lees hier meer over overbelading en de wet.

Rekenmodule

Voor de berekening van de asbelasting vindt u de rekenmodule hier.
Download hier de rekenmodule om te berekenen of de scooter mee kan.

Gerelateerde informatie