Camperaars massaal tegen verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor campers

24 oktober 2023

Op dinsdag 24 oktober biedt de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) samen met initiatiefnemer Jan Catsburg een petitie aan bij de Commissie Financiën van de 2e Kamer. Aanleiding voor deze actie is de voorgenomen verdubbeling van de  motorrijtuigenbelasting (mrb) voor campers met ingang van 2026. Ruim 53.000 camperaars hebben de petitie tegen deze verhoging ondertekend.

De NKC stelt zich op het standpunt dat een verdubbeling van de wegenbelasting slecht en ondoelmatig is. Als belangenbehartiger van de 180.000 Nederlandse camperaars pleit de NKC voor een bij het gebruik passend tarief en een toekomstbestendige oplossing zoals betalen naar gebruik (bng). Deze oplossing is eerder door alle bij de mobiliteitssector betrokken partijen onderschreven. Het nu invoeren van deze ad hoc maatregel is unfair en heeft gevolgen voor de gehele bij camperen betrokken sector. Veel liever ziet de NKC dat er meer vaart wordt gezet achter de invoering van betalen naar gebruik en af te zien van het onzalige voornemen tot verdubbeling van de mrb-lasten voor een kleine groep Nederlanders.

Kwarttarief

Voor een kampeerauto is de motorrijtuigenbelasting (mrb) een kwart van de belasting die betaald moet worden voor een personenauto. Het kwarttarief wordt toegepast vanwege het beperkte (gemiddeld 7.000 km per jaar waarvan 3.000 km in Nederland ) en specifieke gebruik van een kampeerauto. Deze wordt vooral recreatief gebruikt, in gebieden waar het doorgaans niet druk is en buiten de spitstijden. Bovendien worden de meeste kilometers in het buitenland gereden. Kortom, de druk op het nationale wegennet van campers is verwaarloosbaar en rechtvaardigt geenszins een verdubbeling van het mrb-tarief. Daarbij vindt de NKC dat camperen betaalbaar moet blijven, nu en voor toekomstige generaties. Dat is ook in het belang van de mkb-bedrijven in de toeristische en recreatieve sector.