Meer tijd verlenging rijbewijs 75-plussers

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met een aanpassing van het Reglement Rijbewijzen. Vanwege lange doorlooptijden bij het CBR dreigen rijbewijzen van 75-plussers buiten hun schuld om te verlopen, ondanks tijdig aanvragen van een verlenging.

Rijbewijs

Dankzij deze aanpassing kunnen zij tijdelijk ongestraft blijven rijden in Nederland in afwachting van de beoordeling van hun rijgeschiktheid door het CBR.

Rijgeschiktheid

Om het rijbewijs te verlengen vanaf het 75ste levensjaar is een gezondheidsverklaring nodig. Deze wordt door de aanvrager zelf ingevuld. Daarna wordt er onderzoek gedaan door een arts. Met deze informatie beoordeelt het CBR of de aanvrager veilig kan blijven rijden. Door de regeling kunnen 75-plussers blijven rijden tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid.  

Er gelden een aantal voorwaarden aan de regeling. Zo moet een 75-plusser om in aanmerking te komen voor de regeling, een verlenging hebben aangevraagd en de gezondheidsverklaring bij het CBR hebben ingediend vóórdat het rijbewijs verlopen is. De 75-plusser kan zo gedurende maximaal een jaar blijven rijden in afwachting van het besluit over hun rijgeschiktheid. Minister Van Nieuwenhuizen wil deze aanpassing zo snel mogelijk doorvoeren. Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling vanaf 1 december 2019 kan ingaan.

Voor meer informatie: CBR