Deel je mening!

Namens het nationale ontwikkelingsbedrijf Dansk Kyst- og Naturturisme voert Epinion in een aantal Europese landen een onderzoek uit naar camperaars. Dit onderzoek is bedoeld om meer te weten te komen over hun wensen en gedrag, bijvoorbeeld behoefte aan camperplaatsen en hun reispatronen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met de Deense camperclubs.

Camperonderzoek

Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 10 minuten. Het invullen van de enquête is anoniem, je kunt meedoen tot en met 7 februari 2020. Doe mee aan dit camperonderzoek en doe automatisch mee aan de verloting van een cadeaubon t.w.v. 65 euro.

  • Je kunt meedoen door op deze link te klikken.

Wat is het Dansk Kyst- og Naturturisme?
Het Dansk Kyst- og Naturturisme is een ondernemersfonds dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het kust- en natuurtoerisme in Denemarken. Het is een initiatief dat plaatsvindt in nauwe samenwerking met gemeenten en de toeristische sector. Het Dansk Kyst- og Naturturisme is een nationaal ontwikkelingsbedrijf dat onder het Ministerie van Economische Zaken valt.

Waarom doen we dit onderzoek?
Met dit onderzoek hoopt het Dansk Kyst- og Naturturisme kennis over de camperdoelgroep op te doen. Dat wil zeggen: welke behoeften deze groep heeft, bijvoorbeeld wat betreft camperplaatsen. En wat hun reispatronen en vakantiegedrag zijn als zij per camper in hun eigen land of het buitenland reizen. Het doel hiervan is om kennis te vergaren die kan dienen als uitgangspunt om in Denemarken plaatsen en belevenissen te creëren die aansluiten bij de wensen en behoeften van camperaars.