Disclaimer


De camperaar juist informeren, dat is het allerbelangrijkste voor de NKC. Je mag ervan uitgaan dat de NKC alles doet om de inhoud te laten kloppen. Ook bescherming van privacy staat hoog in het vaandel. Persoonlijke gegevens van bezoekers van de NKC-sites, worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Naam en adresgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij deze werkzaam zijn voor de NKC en op hun beurt vertrouwelijke behandeling garanderen.

Meld het de NKC, wanneer je vindt dat informatie niet klopt, niet volledig is of wanneer je vindt, of vermoedt, dat niet juist met persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Mail info@nkc.nl of bel +31(0) 33 467 70 70.

Je mag de NKC aanspreken op het voorafgaande. Tegelijk geldt dat veel inhoud van de NKC-websites tot stand komt dankzij inbreng van derden, vaak gebruikers  zoals jij. Het is onmogelijk voor ons om alles te controleren. en natuurlijk kan de NKC ook fouten maken. Raadpleeg daarom altijd meer bronnen en realiseer je dat je zelf verantwoordelijkheid houdt, ook als dat op basis van informatie op de NKC-websites gebeurt.

Door de informatie van NKC-media te gebruiken, stem je met de inhoud in.

  • Aansprakelijkheid: De NKC sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De NKC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.
  • De informatie en aanbevelingen op de NKC-websites kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. De NKC spant zich in om inhoud van de websites zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van deze websites.
  • Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
    Het auteursrecht op deze website berust bij de NKC of bij derden die met toestemming (beeld-)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de NKC. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de NKC.


Toevoeging voor de onderdelen Forum en Vraag & Aanbod
De NKC is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van forumpagina's. De meningen en boodschappen van derden op de forumpagina's geven niet de mening of het beleid van de NKC weer.

In het geval je gebruik maakt van het Forum of het onderdeel Vraag & Aanbod gaan we ervan uit dat je kennis hebt genomen van respectievelijk de forumspelregels en de voorwaarden voor Vraag & Aanbod.

Toevoeging Privacy verklaring
Je kunt onze websites bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Het kan echter makkelijk zijn om je te registeren. Dit geldt zowel voor NKC-leden als voor overige bezoekers, die, indien mogelijk, via aanmaak van profielen het zichzelf makkelijk kunnen maken. Er zijn ook situaties waarbij wij informatie van jou nodig hebben om bijvoorbeeld te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Ook is het mogelijk dat unieke codes die samenhangen met het bezoek aan onze websites worden gebruikt, om inhoud in de toekomst direct aan te passen op jouw wensen en behoeftes, en meer gericht te kunnen informeren over zaken. Om die reden maken wij ook gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine eenvoudige bestanden met gegevens die worden opgeslagen op de computer, en alleen dienen om het jou gemakkelijker te maken bij gebruik van onze websites. Je kunt overigens desgewenst de mogelijkheid tot gebruik van cookies door derden ‘uitschakelen' op jouw eigen computer. Wij houden ook het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Op onze websites staan links en verwijzingen naar andere sites. Wij kunnen echter niet instaan voor de wijze waarop anderen met privacy omgaan, en adviseren je dan ook eventueel bij hen te controleren hoe met privacy wordt omgegaan.

Alles dat hiervoor omschreven wordt over de inhoud van onze websites, geldt tevens voor de informatie, verschaft via ons magazine Kampeerauto, via nieuwsbrieven, via info-mails, via schriftelijke en mondelinge adviezen en via eventuele overige informatieverschaffers.

Gegevensverwerking
De NKC verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers voor product- en dienstontwikkelingen en het bepalen van de (algemene) strategie. Wij gebruiken de gegevens om, eventueel op basis van een selectie, relaties te informeren over producten of diensten. Wij gebruiken de verkregen gegevens nooit voor commerciële adressenhandel aan derden.

Wij garanderen de integriteit van de informatie. In onze bedrijfsvoering hebben we te maken met andere professionele partijen. Als we gegevens met hen uitwisselen, zorgen wij ervoor dat dit proces volledig beschermd is.

We verzamelen ook informatie om kwalijke bedoelingen tegen de NKC en/of zakelijke partners af te vangen.

Wil een relatie geen commerciële informatie (meer) ontvangen, kan hij of zij de gegevens laten blokkeren.

NKC Onderzoeksbeleid
De NKC doet doorlopend onderzoek naar de camperaar en alles wat met camperen te maken heeft. Hiervoor zet de NKC verschillende onderzoeksmethoden in bij diverse doelgroepen (leden, gebruikers, etc.). De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor productontwikkeling en ter verbetering van bestaande producten en diensten.

  • Er worden niet meer gegevens verzameld bij het uitvoeren van onderzoek dan noodzakelijk voor het onderzoek
  • Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden
  • De resultaten worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden

Ledenonderzoek
Kenmerken camperaars en toetsen producten en diensten van de NKC
> Jaarlijks in oktober middels een enquête

Opiniepanel
Het opiniepanel bestaat sinds 2012 en bestaat uit ruim 2000 actieve NKC-leden. Het is een gesloten panel en daarmee alleen toegankelijk voor leden van de NKC. Het panel wordt ingezet om informatie te verzamelen ten behoeve van toekomstplannen van de NKC en voor het toetsen van ideeën en plannen met betrekking tot producten en communicatie.
> Doorlopend middels verschillende onderzoeksmethoden

Marktonderzoek
Door middel van voortdurend onderzoek kunnen wij onze serviceverlening beter afstemmen op de behoefte van de (aspirant-)camperaar. 
> Doorlopend middels verschillende onderzoeksmethoden