De grootste camperclub van Europa

Disclaimer

De camperaar juist informeren, dat is het allerbelangrijkste voor de NKC. Je mag ervan uitgaan dat de NKC alles doet om de inhoud van de website en andere informatie kanalen te laten kloppen.

Je mag de NKC aanspreken op het voorafgaande. Tegelijk geldt dat veel inhoud van de NKC-websites tot stand komt dankzij inbreng van derden, vaak gebruikers zoals jij. Het is onmogelijk voor ons om alles te controleren. En natuurlijk kan de NKC ook fouten maken. Raadpleeg daarom altijd meerdere bronnen en realiseer je dat je zelf verantwoordelijkheid bent en wordt gehouden, ook als dat op basis van informatie op de NKC-websites gebeurt.
Door de informatie van NKC-media te gebruiken, stem je in met de inhoud.

Aansprakelijkheid:

  • De NKC sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De NKC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.
  • De informatie en aanbevelingen op de NKC-websites kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. De NKC spant zich in om inhoud van de websites zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van deze websites.
  • Het auteursrecht op deze website berust bij de NKC of bij derden die met toestemming (beeld-)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de NKC. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de NKC.

Toevoeging voor de onderdelen Forum 

De NKC is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van forumpagina’s. De meningen en boodschappen van derden op de forumpagina’s geven niet de mening of het beleid van de NKC weer.

In het geval je gebruik maakt van forumonderdelen, gaan we ervan uit dat je kennis hebt genomen van respectievelijk de forumspelregels. Vraag & Aanbod is onderdeel van het Forum.

Toevoeging Privacyverklaring

Je kunt onze websites bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Het kan echter makkelijk zijn om je te registeren. Dit geldt zowel voor NKC-leden als voor overige bezoekers, die, indien mogelijk, via aanmaak van profielen het zichzelf makkelijk kunnen maken. Als je je registreert dien je akkoord te gaan met het privacybeleid van de NKC. Je kunt het privacybeleid hier vinden.

Meld het bij de NKC, wanneer je vindt dat informatie niet klopt, niet volledig is of wanneer je vindt, of vermoedt, dat niet juist met persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Bel +31(0) 33 467 70 70 of vul het contactformulier in.