Redacteur Nico van der Maat erelid

Redacteur Nico van der Maat (81) van het ledenblad Kampeerauto van de NKC is vandaag onderscheiden als erelid van de NKC. Dit omdat hij zich al veertig jaar als vrijwilliger vol enthousiasme inzet voor het blad en andere NKC-gerelateerde zaken.

Toen Van der Maat zich in 1981 bij een evenement aanmeldde als lid de NKC, klopte iemand hem op de schouder. “Hoor ik goed dat je van beroep journalist bent?” Het bleek Piet Carbaat, een van de NKC-vrijwilligers van het eerste uur, die zich tientallen jaren heeft ingezet voor de NKC en voor Kampeerauto in het bijzonder. Van der Maat werd ter plekke geronseld als redacteur en is dat tot op de dag van vandaag. “Ik ben maar tien minuten gewoon lid van de NKC geweest”, zegt hij daar vaak over. “Dat doet waarschijnlijk niemand mij na.”

Het was de start van een bonte vrijwilligerscarrière, waarbij hij meewerkte aan de ontwikkeling van een losbladig gestencild periodiek dat je zelf in een ringband moest onderbrengen, tot het blad zoals dat nu negen keer per jaar verschijnt. Toen hij in 2000 stopte als verslaggever bij Het Parool en met de vut ging, was dat geen aanmoediging om het wat rustiger aan te doen, maar zette hij er een tandje bij door zijn productie voor Kampeerauto op te voeren. Hij kocht een nieuwe camper en ging twee keer drie maanden per jaar met echtgenote Joyce op stap, om alle uithoeken van Europa en ver daarbuiten te verkennen, wat een stroom aan inspirerende reisverhalen opleverde.

De andere zes maanden werkte hij mee aan de productie van gidsen, jaarboekjes, folders en hij leverde zijn bijdrage aan de organisatie van evenementen. Bij Kampeerauto maakte hij tien hoofdredacteuren mee en toen er weer eens een hoofdredacteur met ruzie met het bestuur was vertrokken, nam hij ook die functie tijdelijk waar. Hij beleefde ook alle stormen die met name de beginperiode van de NKC kenmerkten en interviewde alle voorzitters en directeuren die de NKC heeft gehad.

Bij de benoeming van Van der Maat tot erelid stelde NKC-directeur Stan Stolwerk dat hij al jarenlang de stabiele factor in de redactie is, maar ook voor hem altijd nog als vraagbaak en sparringpartner fungeert. “Hij is hoeder van het historisch archief en besef”, vatte hij samen. Zo leverde Van der Maat ook een belangrijke bijdrage aan de tijdbalk die naar aanleiding van het 45-jarig bestaan van de NKC is gemaakt. Deze siert een vergaderzaal in het NKC-kantoor en is ook gepubliceerd in Kampeerauto 3-2021.

Van der Maat toonde zich blij verrast met het erelidmaatschap. “Ik ben er stil van en dat gebeurt niet vaak”, zei hij. Vervolgens tekende hij er wel bij aan dat de eer ook zijn partner Joyce toekomt.

Eerder ontving Van der Maat een zilveren en later een gouden speld voor zijn inzet. Het erelidmaatschap is de hoogste onderscheiding, die toe nu toe aan slechts vier NKC’ers was toegekend.