EU-hof: Duitse tolplannen zijn discriminerend

De plannen van de Duitse regering om tol te gaan heffen op alle Duitse snelwegen is in strijd met het Europees recht. Zo oordeelde het Europees Hof van Justitie in Luxemburg in een zaak die werd aangespannen door Oostenrijk. Ook Nederland was aangesloten bij de zaak tegen dit Duitse plan.

Tol Duitsland


Met deze uitspraak is het voor Duitsland niet mogelijk om de tolheffing in te voeren. Deze zou vanaf oktober 2020 worden geïncasseerd. Ook de NKC is blij met dit nieuws. “Goed te horen dat het Europese hof dit onzalige plan van onze oosterburen naar de prullenbak heeft verwezen”, zegt directeur Stan Stolwerk. “Dit moeten landen niet individueel aanpakken. Het is beter dat er een gezamenlijk Europees beleid komt om de toeristische mobiliteit van mens en goederen te borgen binnen de unie.”

Het Duitse plan hield in dat alleen buitenlandse automobilisten tol zouden betalen, omdat Duitse weggebruikers een compensatie zouden ontvangen via een verlaging van de wegenbelasting. Het Duitse ministerie van Verkeer verwachtte dat deze maatregel, na aftrek van kosten, de schatkist zo’n 500 miljoen euro per jaar zou opleveren.