Gouden Speld voor NKC-bestuurder Geert Gommers

Geert Gommers, penningmeester van de NKC, heeft onlangs de Gouden Speld ontvangen. De Gouden Speld is een hoge onderscheiding voor vrijwilligers die zich op een uitzonderlijke manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de NKC.

20180616 135104

In de twee termijnen die Gommers nu als bestuurslid actief is, heeft hij belangrijke bijdragen geleverd op een aantal terreinen. Als penningmeester zorgt hij voor een transparant beheer en correcte besteding van de contributie-inkomsten. Ook zet hij zich in voor interne periodieke controles en een systeem van risicobeheer.

Geweten van de NKC

Naast die inhoudelijke bijdrage typeerde voorzitter Ruud Gardenbroek hem tijdens de uitreiking als ‘het geweten’ van de NKC: “Zowel binnen het bestuur, als in externe contacten weet hij moeilijke kwesties bespreekbaar te maken en deze gezamenlijk op te lossen.” Verder neemt Gommers met regelmaat initiatieven om ‘de wereld van buiten naar binnen te halen’. Een thema als integriteit is door hem organisatiebreed op de kaart gezet.

Hij heeft in zijn functie ook veel oog voor de ontwikkeling van de mensen binnen de NKC; vrijwilligers en medewerkers. Hij staat daarmee voor een stevig studie- en opleidingsbudget. Gardenbroek zette Gommers tijdens de uitreiking verder neer als een bijzonder mens: een mediator, kritisch, maar altijd met een lach.
Redenen genoeg voor het bestuur om Gommers als dank voor deze verdiensten en inbreng de Gouden Speld uit te reiken.