Goedkeuring ledenraad jaarstukken en beleid

De ledenraad van de NKC heeft onlangs in de voorjaarsvergadering de jaarstukken en het gevoerde beleid van 2017 goedgekeurd.

De ledenraad sprak tevredenheid uit over ledengroei, het marktaandeel van de NKC-verzekeringen en de positie van Campercontact.

Lof voor vrijwilligersbeleid

Ook was er lof voor het vrijwilligersbeleid, de resultaten bij de afdeling reizen en evenementen en voor het goede bereik dat de NKC onder camperaars heeft op social media. De vaststelling van het Strategisch Plan 2022 staat voor komend najaar op de agenda. Verdere details staan in het verslag van de vergadering of bekijk de animatie hierboven.