Geert Gommers 1951 - 2018

Bestuur en personeel van de NKC hebben met leedwezen kennisgenomen van het overlijden van penningmeester Geert Gommers. Hij overleed afgelopen woensdag 11 juli, na een kort ziekbed.

Geert Gommers Web

Geert Gommers trad in november 2010 toe tot het bestuur en werd in juni 2011 benoemd tot penningmeester. In die rol heeft hij veel bijgedragen aan de heldere en transparante financiƫle verslaglegging. Openheid, duidelijkheid en eenvoud waren voor hem belangrijk.

Samenwerking

Zijn rol in het bestuur ging echter veel verder. Hij had veel aandacht voor de sfeer en de goede samenwerking, binnen de organisatie en daarbuiten. Hij kon uitstekend luisteren en wist daarna de juiste vragen te stellen. Ook zette hij het thema integriteit binnen de NKC-organisatie op de kaart. Door treffende vragen te stellen maakte hij inzichtelijk dat een zorgvuldige afweging van belangen niet altijd eenvoudig is.

Ruim drie jaar geleden werd bij Geert Gommers een kwaadaardige aandoening geconstateerd. Na een zware operatie heeft hij daarna nog in goede gezondheid veel kunnen reizen en heeft hij ook zijn verbindende rol in het bestuur weer opgepakt. Twee maanden geleden bleek helaas dat zijn aandoening was teruggekomen en niet meer te behandelen was.

Gouden speld

20180616 135104

Voor zijn bijzondere inspanningen voor de NKC en zijn verbindende kwaliteiten heeft Geert Gommers kort voor zijn overlijden de Gouden Speld van de NKC ontvangen, een hoge onderscheiding voor vrijwilligers die zich op een uitzonderlijke manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de NKC. Bij de uitreiking werd hij getypeerd als het geweten van de NKC.

Bestuur en personeel zijn Geert Gommers zeer erkentelijk voor wat hij voor de NKC heeft betekend en wensen zijn echtgenote Vivienne heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Ruud Gardenbroek, voorzitter

Stan Stolwerk, directeur