Ledenraad akkoord met bestuursverslag en jaarrekening

De ledenraad van de NKC heeft in haar vergadering van zaterdag 10 juni jongstleden het verenigingsbestuur décharge gegeven voor het gevoerde beleid. Het bestuursverslag en de jaarrekening over 2016 werden met enthousiasme goedgekeurd.

Het was het eerste officiële wapenfeit van de op 8 april geïnstalleerde ledenvertegenwoordiging. Tevredenheid was er onder andere over de 11,7% ledengroei en het vertrouwen dat leden tonen door de NKC hoge waarderingscijfers te geven.

Tijdens de vergadering is afscheid genomen van ledenraadslid Van den Nieuwendijk. Hij is kandidaat-bestuurslid bij de Camper Club Nederland, wat voor het NKC-bestuur en de ledenraad reden was hem, om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, te ontheffen uit zijn functie. Dit besluit staat los van de waardering voor zijn persoon.

Het jaar 2016 was los van de cijfers ook wat betreft activiteiten een goed jaar. Zo trok de NKC Camper Experience duizenden bezoekers en was er een landelijke ledendag in het Nationaal Militair Museum.

In het verslag van de ledenraadvergadering leest u meer details.