Stemmen voor ledenraad kan nog

De verkiezingen van de ledenraad van de NKC zijn in volle gang. Leden kunnen nog tot en met vrijdag 10 maart hun stem uitbrengen op een van de kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld.

De ledenraad is een belangrijk orgaan binnen de NKC, omdat de raad de rode draad, de koers en de ambitie van de NKC bewaakt.

De ledenraad bestaat uit 21 leden: drie uit elk van de zeven regio’s die de NKC kent. De leden zijn echter geen vertegenwoordiger van hun regio. Een deel van de kandidaten maakt al een periode van drie jaar deel uit van de raad, andere kandidaten zijn nieuw. De verkiezingen vinden eens in de drie jaar plaats.

Stemmen kan na het inloggen op de website van de NKC. De uitslag wordt bekendgemaakt op maandag 20 maart. Op zaterdag 8 april wordt de nieuwe ledenraad geïnstalleerd.

Stemmen