Snelheidsnorm Vlaanderen omlaag

Vanaf 1 januari 2017 wordt 70 kilometer per uur de norm buiten de bebouwde kom in Vlaanderen. Dat meldt de FICC, de internationale club van kampeerorganisaties.

Snelheidsmeter

De huidige norm is 90 kilometer per uur, dit wordt vanaf januari volgend jaar de uitzondering. Dankzij deze verandering kunnen er 30 duizend verkeersborden verdwijnen. Ook de verkeerssituatie zou veiliger worden.
 
De hogere maximumsnelheid van 90 kilometer per uur mag alleen nog op plaatsen waar fietspaden niet direct naast de weg liggen en de verkeersveiligheid niet in gevaar wordt gebracht door bomen of bebouwing.

Er is inmiddels een campagne gelanceerd om de weggebruikers te informeren over deze maatregel.