Bondsdag stemt voor Duitse tolheffing

De Duitse Bondsdag heeft ingestemd met de omstreden tolheffingswet. Daarmee is de kans dat automobilisten vanaf 2016 tol betalen op Duitse snelwegen een stuk groter geworden.
Tol Duitsland
Tol Duitsland


De hoogte van de tol stond lange tijd ter discussie, maar na een kleine wijziging in het wetsvoorstel is een meerderheid nu akkoord. De SPD, de oppositie en de Europese Commissie vonden de prijs voor de tiendagenvignetten te hoog. Inmiddels is hierover een akkoord bereikt, namelijk dat de kosten hiervoor 5, 10 of 15 euro bedragen, afhankelijk van de milieuvriendelijkheid van de auto. Voor een tweemaandenvignet gaat de automobilist 16, 22 of 30 euro betalen. Een jaarvignet gaat gemiddeld 74 euro kosten.

Hoewel de Bondsdag met het wetsvoorstel heeft ingestemd, is nog niet volledig zeker dat deze wordt ingevoerd. De verwachting is dat er geluiden komen vanuit Europa tegen het wetsvoorstel, omdat deze in strijd is met de Europese wetgeving. Er zou namelijk sprake zijn van discriminatie doordat er in het wetsvoorstel onderscheid wordt gemaakt tussen Duitse automobilisten die het bedrag gecompenseerd krijgen en buitenlanders die van het wegennet gebruikmaken en het volle pond moeten betalen.

De Europese Commissie kan bezwaar maken tegen de wet zodra hij van kracht is geworden. Maar ook automobilisten zelf kunnen via het Europese gerechtshof de nieuwe wet aanvechten. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over een mogelijke gang naar het Europees Hof om bezwaar te maken tegen het Duitse plan om tol te heffen op personenauto's, maar volgt de zaak op de voet, zo zei vicepremier Lodewijk Asscher na afloop van de ministerraad. De ANWB gaat eurocommissaris Bulc van transport vragen zo spoedig mogelijk juridische stappen tegen Duitsland te nemen. Via deze weg kan getoetst worden of de Duitse wet aan Europese principes voldoet.