Provinciale wegen in Vlaanderen naar 70 km/uur

De maximumsnelheid op provinciale wegen in Vlaanderen gaat per 1 januari 2017 omlaag van negentig naar zeventig kilometer per uur.
Snelheidsmeter
Snelheidsmeter

De belangrijkste reden voor het besluit is de verkeersveiligheid. Op provinciale wegen vallen jaarlijks zo'n vierhonderd doden bij verkeersongelukken en dat aantal daalt niet. Minister van Mobiliteit Ben Weyts hoopt dat verlaging van de maximumsnelheid een keerpunt zal zijn.

Het snelheidslimiet van zeventig kilometer per uur geldt al op veel Vlaamse wegen maar negentig is nog de officiƫle norm. De maatregel gaat pas op 1 januari in 2017 in, omdat de Vlaamse regering wegbeheerders de tijd willen geven om de borden te vervangen. In totaal zullen 16.000 borden verdwijnen, is berekend, wat een besparing oplevert van 3,2 miljoen euro op jaarbasis.